Media

Isbjorn

Utslipp av sot -også kalt "black carbon"-fører til raskere is-og snøsmelting i Arktisk og er en trussel for livet i området.

Utslipp av sot -også kalt "black carbon"-fører til raskere is-og snøsmelting i Arktisk.

Utslipp av sot -også kalt «black carbon»-fører til raskere is-og snøsmelting i Arktisk.