Media

IMG_20240202_130051 (002)

James Gamble fra Pacific Environment og Sigurd Enge fra Bellona før møtet med Arktisk råd i Tromsø.

James Gamble fra Pacific Environment, og Sigurd Enge fra Bellona.

James Gamble fra Pacific Environment og Sigurd Enge fra Bellona før møtet med Arktisk råd i Tromsø.