Nyheter

Et konstruktivt møte om Arktis

James Gamble fra Pacific Environment og Sigurd Enge fra Bellona før møtet med Arktisk råd i Tromsø.
James Gamble fra Pacific Environment og Sigurd Enge fra Bellona før møtet med Arktisk råd i Tromsø.
Foto: Dr. Sian Prior

Publiseringsdato: 6. februar, 2024

Skrevet av: Signy Fardal

Et konstruktivt møte med positive signaler. Slik oppsummerer seniorrådgiver for shipping i Bellona, Sigurd Enge, møtet mellom lederen for Arktisk råd og Clean Artic Alliance (CAA) i Tromsø sist uke.

I forbindelse med at Artic Frontiers ble arrangert i Tromsø i forrige uke, ble representanter for CAA, en global allianse som i tillegg til Bellona består av 20 internasjonale organisasjoner, invitert til et møte med leder for Arktisk råd, Morten Høglund. Temaet for møtet var primært de økte utslippene av sot fra skipstrafikken i Arktis.

I desember 2023 skrev CAA et brev til Arktisk råd og ba Høglund vise lederskap ved å sette nye og ambisiøse mål for å redusere utslipp av sot (også kalt black carbon) fra skipsfarten i arktiske farvann.  

Sot gjør stor skade

Utslippene av sot fra arktisk skipsfart har doblet seg de siste årene. Sot er en kortlivet klimagass som gjør enda større skade enn CO2 i Arktis, blant annet ved at snø og is smelter raskere.

–Klimaendringene i Arktis er mer dramtiske enn noen andre steder på kloden. Derfor er det viktigere enn noensinne å vise lederskap ved å samle de arktiske nasjonene til utslippsreduksjoner i skipsfarten. Gjennom sitt lederskap i Arktisk råd har Norge en viktig rolle i verden, sier Sigurd Enge.

Brevet fra CAA førte til at lederen for Arktisk råd inviterte representanter for alliansen til et møte om temaet i Tromsø sist uke. Et møte som Sigurd Enge mener var veldig konstruktivt.

Viktig med felles faktagrunnlag

–I møtet snakket vi om viktigheten av å redusere utslippene av sot fra arktisk skipsfart. Vi anbefaler at det etableres grønne korridorer for shipping i arktisk farvann, hvor det sørges for at havnene i begge ender av korridoren har tilgang til altnative energikilder. Det er også viktig å kreve at skip bruker renere drivstoff i dette området, og at det jobbes fram en nullutslippsplan, sier Enge.

Enge sier at en av Arktis råds kjerneoppgaver er å etablere et felles faktagrunnlag for de arktiske nasjonenes utfordringer.

–Energi er en hoveddriver for en fossilfri arktisk skipsfart. I alternativ energisektor er det mangel på kunnskap om produksjonspotensial, miljøpåvirkning og fremtidig behov for alternativ energi for det arktiske grønne skiftet, spesielt for skipsfarten. Har de forskjellige alternative drivstofftypene en dårligere innvirkning i Arktis?

På møtet understreket CAA at det er kritisk at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO forplikter seg til å iverksette tiltak mot utslipp av sot  og å håndheve drivstoffstandarder, spesielt i Arktis.

Arktisk Råd består av de åtte arktiske statene Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA samt seks permanente urfolksorganisasjoner. Rådet er nå under norsk ledelse.