Nyheter

Regjeringen åpner for EU-finansiering

Publiseringsdato: 16. november, 2002

Skrevet av: Bellona Europa

Regjeringen er i ferd med å endre syn på norsk deltakelse i to viktige EU-program innen miljø. Dette kom fram under en debatt på Dagsnytt Atten i går.

Statssekretær André Støylen i Miljøverndepartementet ga signaler som kan gi håp om at Norge vil ta del i det viktige miljøprogrammet LIFE, under debatt med Bellona Europas Paal Frisvold i Dagsnytt Atten fredag 15. november. Støylen sa seg også enig i at norske NGOer burde få adgang til å søke på EUs støtteprogrammer for miljøorganisasjoner. For 2003 har Regjeringen derimot ikke tatt høyde for slik deltakelse, noe som betyr at Norge først kan komme med fra 2004.


Begynner å endre syn

Etter at Bellona framhevet Norges manglende deltakelse i LIFE i høringsuttalelsen til St.meld. nr. 27 Om EØS-samarbeidet 1994-2001, viser det seg nå at myndighetene har begynt å endre sitt syn på saken. I Dagsnytt Atten tilkjennnega Støylen at han hadde forståelse for at norske aktører burde få adgang til EUs pengesekk for å fremme innovative miljøprosjekter. Bellona framhevet at i tillegg til konkret pengestøtte, vil deltakelse i programmet kunne gi norske bedrifter, myndigheter og NGOer nyttig kompetanse i forhold til europeisk miljøpolitikk, virkemidler og søknadsprosesser.


–Som utenforland er det viktig å benytte seg av alle de anledninger vi har til å delta i det politiske samarbeidet. Det vil LIFE gi oss mulighet til, sa Frisvold.


Små kostnader, økt nedslagsfelt

EUs støtteprogram for miljøorganisasjoner vil bare koste norske myndigheter litt i overkant av en million kroner i året. Programmet har en budsjettramme på 35 millioner kroner, som tilfaller aktive miljø-NGOer i EU. Programmet stiller krav til at det inngås samarbeid mellom NGOer i minst to til tre EU-land. Dette øker miljøorganisasjonenes internasjonale engasjement og nedslagsfelt, noe som er en forutsetning for å vinne frem på internasjonale arenaer.


Bellona vil fortsette arbeidet med å få norske myndigheter til å prioritere deltakelse i EU-programmene, slik at det sivile Norge kan ta en aktiv del i diskusjonene om hvordan vi fremmer miljøet i Europa, mens våre egne myndigheter står på gangen.


Viktigste EU-program på miljø

Det antas at norsk deltagelse i LIFE vil koste 12-15 millioner kroner. Dette vil gi norske aktører, regionale, kommunale og sentrale myndigheter, NGOer, bedrifter og enkeltpersoner muligheten til å konkurrere om en pott på 320 millioner euro. Pengene går til innovative prosjekter som fremmer miljøarbeidet, slik som håndtering av avfall og avløpsteknikk, men også til implementering av EUs lovgivning som drikkevannsdirektivet. Overgang til økologisk landbruk får også støtte fra programmet.


Programmet er det viktigste EU har på miljøsiden, men har allikevel en lav prislapp i forhold til de fleste andre programsamarbeidene Norge tar del i, som for eksempel utdanningsprogrammene Socrates og Leonardo Da Vinci.