Nyheter

EU vil bryte ned barrierene

Det kommer tilhørere fra både grønne, liberale og konservative fløyer av europaparlamentet for å høre på Bellona på torsdag

Publiseringsdato: 31. mars, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

EU-kommisjonen har satt i gang arbeidet med en tiltaksplan for hva som må til for å bryte ned barrierene som står i veien for ny miljøteknologi.

Pr. i dag er det mange barrierer som reguleringer, høye kostnader og holdninger m.m. som hindrer spredning og implementering av ny miljøvennlig teknologi. Dette vil nå EU-kommisjonen gjøre noe med, og har sendt ut høringsdokumentet ”Developing an actionplan for enviromental technology”. Forskningsmiljø, bedrifter, myndigheter og andre blir oppfordret til å komme med sine synspunkter og erfaringer på hva de opplever som hinder for spredning og implementering av ny miljøteknologi. Høringen tar opp spørsmål omkring klimaendringer, bevaring av jorda, bærekraftig produksjon og forbruk, og vann. Fristen for å komme med innspill er 15.05, og materialet skal legge grunnlaget for en tiltaksplan mot slutten av året.

I en pressemelding sier Miljøkommiser Margot Wallström at hun vil at eksperter på utvikling, produksjon og bruk av miljøteknologi skal dele sine erfaringer på hvordan man best kan rive barrierene som hindrer teknologien å komme ut på markedet. EU vil oppmuntre til at miljøteknologi skal virke positivt inn på miljøet, sysselsetting, økonomi, naturresurser og folks livskvalitet. Europarådet understreket tidligere denne måneden viktigheten av ny teknologi som en måte å oppnå miljøvennlige framskritt, konkurranse og vekst på en gang.

Bellona ser selvsagt positivt på dette utspillet fra kommisjonen, og håper sluttrapporten kommer med konkrete tiltak for å lette spredning og implementering av ny miljøvennlig teknologi.