Nyheter

EU først ute med kvotehandel

Det kommer tilhørere fra både grønne, liberale og konservative fløyer av europaparlamentet for å høre på Bellona på torsdag

Publiseringsdato: 11. april, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

EU er i ferd med å lansere verdens første system av handel med utslippskvoter. Markedet er estimert til 90 millioner tonn per år, og systemet vil spille en nøkkelrolle for å redusere utslippene i EU-landene.

Kvotehandelssystemet har som mål å skape et marked av kjøpere og selgere av utslippskvoter som autoriserer utslipp fra industrielle installasjoner. I dette systemet vil det fra og med 2005 settes en maksimumsgrense på utslipp av karbondioksid. Hvis en installasjon bryter grensen, vil den kunne kjøpe utslippsrettigheter fra andre EU-selskap som har redusert sine utslipp.

EUs kvotehandelssystem iverksettes fra 2005, og i 2012 er målet at utslippet av drivhusgasser skal ligge 8 prosent under 1990-nivå. Reuters Business Insight har estimert prisen på rundt 5 euro pr tonn CO2 i 2005, og mer enn 20 euro pr tonn i 2012. Dette vil si at verdien av dette markedet er estimert til 1.8 milliarder euro i året i 2012.

Allerede nå har man testet ut kvotehandlessystemet, og i februar inngikk Shell og det nederlandske selskapet Nuron den første kvotehandlen under EUs kvotedirektiv. Begge selskapene har fabrikkanlegg med maksimums utslippsgrense.

Bellona Web har tidligere skrevet om EUs kvotehandel, og om et testprosjekt som nylig fant sted i Tyskland. Bruk linkene under for å lese mer.