Nyheter

Mye kan bli bedre innen miljøkonsekvensanalyser

Publiseringsdato: 25. juni, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

De fleste fikk ”kan bli bedre” i boka da EUs Miljøkommissær Margot Wallström mandag la fram en rapport om medlemslandenes implementering av Environmental Impact Assessment–direktivet.

Europakommisjonen:

Europakommisjonens 5-års rapport om hvordan medlemslandene implementerer direktivet om miljøkonsekvensanalyser – Environmental Impact Assessment (EIA), ble mandag lagt fram av Miljøkommissær Margot Wallström. Hun var ikke spesielt imponert over innsatsen.

– Denne rapporten viser at medlemslandene trenger å gjøre mer for å grundig implementere EIA-direktivet, og den avslører svakhetene ved implementeringen, sa Wallström på pressekonferansen.


Må gjøre en større innsats
Rapporten ”On the Application and Effectiveness of the EIA Directive: How succsessful are the Member States in implementing the EIA Directive?” slår fast at medlemslandene må gjøre en større innsats. Flere land har ikke innført tillegget til det originale EIA-direktivet, selv om fristen for dette gikk ut for fire år siden. Det pågår i dag mange saker mot land som ikke har utført EIA for ulike prosjekter, og 30% av disse sakene om brudd på direktivet dreier seg om hull i nasjonal lovgivning. De aller fleste sakene, hele 65%, dreier seg om dårlig anvendelse av direktivet i forhold til enkeltstående prosjekter.

Danmark flinkest i klassen
Hovedtypene av pågående saker er manglende eller utilstrekkelig avgjørelse på om EIA er nødvendig eller ikke, utføring av EIA kun etter at man har fått utbyggingstillatelse, for høye terskler for å avgjøre om en EIA er nødvendig, ikke dekke alle de pålagte prosjektkategoriene, ikke virksom informasjonsinnhentning fra publikum og ikke overholdelse av EIA i utbyggingstilatelse prosessen. Medlemslandet med flest pågående saker er Spania, mens Danmark kommer best ut med ingen saker.

EIA er en av fire sektorer innen EUs miljølovgivning der medlemslandene har dårligst implementeringsstatistikk å vise til. De andre er natur, avfall og vann.

Vil fortsette å ta juridiske grep
For å bedre på situasjonen lover Miljøkommissær Wallström at man vil fortsette med å ta alle de juridiske grepene som er nødvendig for å sikre at EIA-direktivet blir implementert korrekt, og i sin helhet. Dette inkluderer å ta medlemsland til Europadomstolen om nødvendig. Det skal også utvikles tolknings-veiledninger for noen problematiske områder av direktivet, for å veilede medlemslandene i implementeringsprosessen.

Kompetanseutvikling og skolering for ansvarlige myndigheter som håndterer individuelle EIAer er også noe det skal gjøres noe med. Det skal også foretas ytterligere undersøkelser så EU bedre kan forstå hvordan medlemsland avgjør hvilke prosjekt som må foreta en EIA og ikke. Kommisjonær Wallström signaliserte også at framtidige endringer i EIA-direktivet kan bli nødvendig.