Nyheter

Tidspress for EUs kvotehandel

Publiseringsdato: 13. juni, 2003

Skrevet av: Camilla Haugsten

Andre høringsrunde for direktivet om kvotehandel er i gang. Miljøkomiteen i Europaparlamentet definerte i går fem temaer som er viktige å finne raske løsninger på for å kunne vedta regelverket i tide.

I den første høringsrunden aksepterte Ministerrådet kun 23 av Europaparlamentets 73 endringsforslag. 11. juni stemte Parlamentets miljøkomité nesten enstemmig for å re-introdusere rundt 25 av de avviste kravene. Parlamentarikerne håper at ved å begrense antall endringsforslag vil det være en god sjanse for å nå enighet med Ministerrådet i den andre høringen, skriver Europarl.

I den første høringen søkte Europaparlamentet å utvide systemet til å inkludere alle drivhusgassene, ikke bare CO2, og til bredere deltakelse for industrien. Andre temaer var hvorvidt systemet skulle være obligatorisk eller frivillig, hvordan utslippstillatelsene skulle allokeres, og hvorvidt det skulle være et tak på antall utslippstillatelser allokert til hvert enkelt medlemsland.

Fem sentrale felt
Høyt tidspress for den endelig utforming av EUs kvotehandelssystem førte, i følge EurActiv, til at Parlamentets miljøkomite 11. juni, definerte fem sentrale felter hvor de ønsker snarlig kompromiss med Ministerrådet:

  • For å unngå overallokering skal det være nasjonale tak for utslippstillatelser. Taket skal være konsistent med medlemslandenes egne Kyoto-forpliktelser;
  • Temporær og begrenset ”opt-outs” for installasjoner kan være mulig under strengt regulerte forhold, men ikke for hele sektorer slik det er foreslått av Ministerrådet;
  • Det må være én harmonisert metode for allokering av utslippstillatelser, fri allokering med 5 % auksjonering fra 2008;
  • Direktivet skal revideres i 2006 for å inkludere andre sektorer, spesielt gjelder det transportsektoren;
  • Utslippstillatelser opparbeidet gjennom andre fleksible mekanismer, beskrevet i Kyotoprotokollen, kan knyttes til handelssystemet, men kun med klar garanti om at prioritet gis til utslippsreduksjoner i hjemlandet.

Videre melder Europarl at Miljøkomiteen har stemt for å videreføre kravet om deltakelse også fra kjemikalie- og aluminiumsindustrien. Dette i tillegg til energisektoren, ferrolegeringsindustrien, papirindustrien og mineralindustrien som allerede omfattes av direktivet allerede fra 2005. Miljøkomiteen går også inn for å inkludere alle seks drivhusgassene fra 2005.

Neste trinn
Direktivets rapportør Jorge Moreira da Silva understreker at det er behov for å komme til et rask kompromiss med Ministerrådet for å unngå en lang forliksprosedyre. Dette er viktig slik at både medlemslandene og industrien skal få tid til å forberede systemets implementering. Da Silva har, i følge EurActiv, startet formelle samtaler med Ministerrådet for å finne en kompromissløsning på andre høring før utgangen av måneden.

3. juli stemmer Europaparlamentet over den andre høringen. I mars 2004 skal medlemslandene ha sine system for utslippstillatelser klare, og 1. januar 2005 er start for kvotehandelssystemet
i EU.