Nyheter

EU vedtar kvotehandelsdirektiv

Publiseringsdato: 3. juli, 2003

Skrevet av: Paal Frisvold

Fra 1. januar 2005 skal europeisk industri kunne kjøpe og selge tillatelser til å slippe ut CO2 og andre klimagasser. Dette er konsekvensene av det historiske vedtaket i som i går enstemmig gikk i gjennom i Europaparlamentets plenumsmøte.

Etter at parlamentets saksordfører Maureira Da Silva halte i land et kompromiss med EUs ministerråd om sentrale forbedringer av Kommisjonens opprinnelige forslag, ser det nå ut til at medlemslandene, deriblant EØS-pjokken Norge, vil måtte legge til rette for det nye handelssystemet allerede innen mars 2004. Det vil i praksis si at kvotefordelingene innenfor hvert land og sektor må allokeres innen den tid. Kvotehandelssystemet blir det største i verden.

Må sette strenge nasjonale krav
Siste og avgjørende etappe er et identisk vedtak av EU-ministerene til høsten, noe Da Silva og andre EU-eksperter mener vil skje. Miljøorganisasjonen i Brussel som har fulgt dette forslaget nærmest, Climate Action Network, CAN, mener direktivet vil sette klare krav til reduksjon av nasjonale utslipp. Nøkkelen til dette er å sette strenge krav til hvert enkelt lands fordelingsplaner for utslipp. Selv om EU-direktivet ikke vil sette et enkelt tak (eller caps), skal medlemslandene sette klare utslippsbegrensninger som må være i tråd med målsetningene nedfelt i Kyoto-protokollen.

Kan innføres på flere industrier
EUs medlemsland vil kunne søke Kommisjonen om å holde enkelte industri-installasjoner midlertidig utenfor – frem til 2007- men ikke for hele industrisektorer som Ministerrådet hadde ønsket i utgangspunktet. Industriområder som vil bli omfattet av direktivet er energi, jern og stål, raffineri, sement og papp. Det er opp til det enkelte medlemsland, deriblant Norge, å innføre samme regime for andre industriområder, og for andre klimagasser. Det vil også bli opp til hvert enkelt medlemsland hvorvidt myndighetene vil auksjonere bort deler av utslippskvotene. Det kan imidlertid ikke auksjoneres bort mer enn 5 % i den første perioden frem til 2007, og 10% fra 2008.