Nyheter

Klagenemnd for miljøinformasjon

Publiseringsdato: 17. november, 2003

Skrevet av: Anders Hauge

I forbindelse med den nylig vedtatte Miljøinformasjonsloven, tas det sikte på å opprette en egen klagenemnd som skal behandle klager i tilfeller der begjæringer om miljøinformasjon er avslått.

Miljøinformasjonsloven ble vedtatt i vår og er ventet å tre i kraft 1. januar 2004. I henhold til lovens § 19 skal det opprettes en egen klagenemnd som skal behandle avslag på krav om miljøinformasjon fra private virksomheter.

Bellonas høringsuttalelse
Nylig sendte Miljøverndepartementet ut et høringsforslag om den nærmere organiseringen av klagenemnda. Bellona sluttet seg i det vesentlige til departementets forslag, men hadde enkelte bemerkninger knyttet til nemndas saksbehandlingstid.

-Departementets forslag til forskrift sier ingenting om hvor raskt nemnda skal behandle klager. I og med at tidsaspektet er av vesentlig betydning i saker som gjelder miljøinformasjon, mener Bellona at det bør fastsettes regler for nemndas behandlingstid, sier Christine Molland Karlsen.

Nedenfor kan du lese Bellonas høringsuttalelse.