Nyheter

Kyoto: EU sliter med egne klimagassutslipp

Publiseringsdato: 5. desember, 2003

Skrevet av: Mikael Holter

EU er selverklært forsvarer av Kyoto-protokollen og på desperat jakt etter dens ikrafttredelse. Men en ny rapport viser at Unionen ikke lever opp til målsetningene på hjemmebane.

EU er trolig villig til å strekke seg langt for å få Russland til å ratifisere, og dermed redde, avtalen som tar sikte på å redusere de deltakende industrilandenes klimagassutslipp med fem prosent i forhold til 1990-nivå innen 2012. EU har allerede vedtatt et direktiv om intern handel med utslippskvoter, og behandler for tiden et direktivforslag som er ment å knytte handelen opp mot Kyoto-protokollens utviklingsmekanismer. Unionen har til og med forpliktet seg til å redusere europeiske klimagassutslipp med åtte prosent i forhold til 1990-nivå innen 2010, som er midten i første Kyoto-periode. Kort sagt: EU har investert mye prestisje i Kyoto.

Kommer til kort
Desverre vil EU, i følge en rapport fra European Environmental Agency (EEA), ikke nå den siste målsetningen. Selv med en heldig implementering av kvotehandeldirektivet fra 2005 og andre tiltak, vil EU kun makte å redusere utslippene sine med 7,2 prosent i forhold til 1990-nivå, mener EEA. Dessuten frykter EEA at unionen kan får store problemer med å sette i gang mange andre tiltak enn selve kvotehandeldirektivet, og dermed komme langt, langt under 7,2 prosent.

De 15 EU-landene ble under Kyoto-protokollen enige om å dele reduksjonsbyrden mellom seg, og alle land har en spesifikk målsetning. Kun to land, Sverige og Storbritannia, ser ut til å gjøre det bedre enn planlagt. Derimot vil Danmark, Spania, Irland, Østerrike og Belgia trolig komme hele 20 prosent under sine fastsatte ambisjoner.

Det kommer frem i rapporten, som ble publisert tirsdag 2. desember, at transportsektoren bærer det meste av ansvaret for de skuffende prognosene. Utslipp fra transport er ventet å ligge 34 prosent over 1990-nivå i 2010.

Skuffet Wallström
På en pressekonferanse oppfordret en skuffet Margot Wallström, EUs miljøkommissær, medlemslandene til å satse for fullt på kvotehandldirektivet, og å vise måtehold i distribusjonen utslippskvoter.

Wallström, som skal delta på FNs pågående klimakonferanse i Milano fra neste uke, forsikret likevel at EU vil fortsette sitt globale engasjement i kampen mot klimaendringer.