Nyheter

Det irske presidentskapet satser på miljøvern

Publiseringsdato: 15. januar, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Da Irland ved årsskiftet overtok presidentskapet i EU var de raskt ute med å sette miljø høyt på agendaen. Enighet om et antall viktige miljøpolitiske lover, teknologiutvikling og konkurransedyktighet er prioriterte områder.

EU:

Irland har også ambisjoner om å forene miljøpolitikken med Lisboa-agendaen fra 2000, som går ut på å gjøre EU til den mest konkurransedyktige og dynamisk kunnskapsdrevne økonomi innen år 2010. Bakgrunnen for dette er at det under toppmøtet i Gøteborg 2001 ble vedtatt å inkludere miljø i Lisboa-agendaen, og derved på ny bekrefte EUs ambisjoner om å inkludere miljømessige hensyn i alle andre EU-sektorer.

Videre vil det nye presidentskapet fokusere på å ta bidragene fra Miljørådet med til vårens européiske toppmøte i slutten av mars. Dette vil sette søkelyset på miljøvernministrenes møte den 2. mars, i forkant av toppmøtet.

Det vil under toppmøtet bli lagt hovedvekt på en del viktige miljøsaker: Aksjonsplan for miljømessig teknologi, klimapolitikk og internasjonal agenda, miljømessig erstatningsansvar, avfallshåndtering og luftkvalitet er blant de tingene som skal diskuteres.

The European Environmental Bureau, EEB, hvor Bellona er medlem, har allerede presentert sin 10 halvårlige grønne tester for det nye presidentskapet. EEB jobber nå spesielt for å forhindre ytterligere prioritering av ”konkurransedyktighet fremfor alt” under vårens toppmøte.