Nyheter

Europakommisjonen lanserer hydrogenprogram

Publiseringsdato: 23. januar, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Europakommisjonen lanserte tidligere denne uken EUs program for europeisk hydrogen- og brenselcelleteknologi. Programmet har knyttet til seg rådgivere fra nøkkelspillene innen europeisk hydrogensektor, og målet er å skissere en plan for hvordan man kan gøre overgangen til hydrogensamfunnet så glatt som mulig.

EU:

Programmet bygger på resultatet av arbeidet som EUs håyniågruppe la fram på vårparten i 2003. I juni samme år, under toppmøtet mellom EU og USA, ble også hydrogen satt på dagsordenen. I en felles uttalelse i løpet av dette toppmøtet uttalte President Bush og Prodi at de forpliktet seg til et samarbeid i global målestokk for å fremskynde utviklingen av en effektiv hydrogenutnyttelse.

EU-landene importerer for øyeblikket 50% av den oljen de trenger, og vil, dersom intet blir gjort, v½re oppe i et importbehov på inntil 70% om 20-30 år.

EU-kommisjonens president Romano Prodi understreket at dette teknologiprogrammet er både viktig og betimelig, og at man nå har en unik mulighet, med full politisk støtte, til å komme til enighet om, og pådrive europeisk forskning og utviklingsstrategi.

Prodi avsluttet lanseringen med å si at han var stolt over at Europa er helt i frontlinjen når det gjelder denne utfordringen.