Nyheter

Bellona som veiviser i EU-debatt om Hydrogensamfunnet

Publiseringsdato: 29. mars, 2004

Skrevet av: Paal Frisvold

- Tar vi drivhuseffekten alvorlig finnes det ingen andre løsninger enn å produsere store mengder hydrogen fra olje, gass og kull – med CO2-håndtering. Dette var budskapet Frederic Hauge la frem på den store EU konferansen ”Fuels for a future Generation – a sustainable energy outlook for Europe” 18. mars i Brussel.

I sitt innlegg inviterte Hauge europeisk petroleums- og kullindustri til å starte produksjon av hydrogen slik at bilindustrien ikke lenger kan klage på at det ikke finnes nok hydrogen på markedet.

Konferansen var organisert av The Economist-gruppens Brusselpublikasjon ”The European Voice”, og tiltrakk seg over to hundre deltakere fra europeisk petroleumsindustri, bilprodusenter, energi- og miljøvernorganisasjoner. Blant miljøorganisasjonene var bl.a. European Renwable Energy Council, European Wind Energy Association, World Fuel Cell Council, Climate Action Network og Bellona.

Ren fossil energi er veien til hydrogensamfunnet
EUs forskningskommissær Bosquin holdt hovedinnlegget og presenterte EUs strategi for å fremme hydrogensamfunnet. Bosquin la vekt på behovet for å komme frem til ny teknologi som kan gjøre fossilt brensel rent (akkurat som det ikke finnes i dag?) Han understreket at ren fossil energi er den eneste veien å gå for å nå hydrogensamfunnet. Parallelt vil man bygge opp kapasiteten til fornybare energikilder, slik at disse på sikt erstatte fossilt brensel.

Bellonas Frederic Hauges deltok i en frisk paneldebatt med bl.a. Shell Hydrogens Jeremy Bentham, DG TRENs Pirjo-Liisa Koskimäki, BNLFs Richard Clegg og André Martin fra Ballard Power System. I sitt innlegg presenterte Hauge resultatet av Bellonas arbeid med å identifisere praktiske og realiserbare muligheter for å akselerere overgangen til hydrogensamfunnet. Innlegget ble fulgt av en rekke spørsmål, bl.a. fra konferanseleder, Carmen Difiglio fra det internasjonale energibyrået (IEA) i Paris, som flere ganger komplimenterte Hauge for sine interessante perspektiver og nye ideer. Fra det som skulle være en debatt om hvordan hydrogensamfunnet skulle se ut i praksis, utviklet det seg til en intens debatt om CO2-håndtering og hvilke muligheter det vil gi petroleumssektoren.

Høna og egget problematikken…igjen
Flere representanter fra den europeiske petroleumssektoren var desverre ikke fullt oppdatert på mulighetene de har til å produsere ren energi. Bilprodusentene valgte også ofte å se problemene, slik som at de ikke kan starte produksjon av hydrogenbiler med brensellcellemotorer før petroleumssektoren har etablert nok fyllestasjoner for Hydrogen langs veinettet.

– Denne høna og egget problematikken avsporer debatten, sa Jeremy Bentham fra Shell. Bentham er også leder for Kommisjonens teknologiplattform for Hydrogen og brenselceller. Han pekte på at Europa allerede i dag produserer store mengder Hydrogen, og at det ikke finnes ett eneste sted i Europa som ligger mer enn ett hundre kilometer til nærmeste raffineri. Teknologien er der. Det vi trenger er intensiver. Spesielt for å få ned prisen på brenselcellebiler. – Europas store problem er fragmentering av markedet, politikk og forskning, sa Bentham.

Kjernekraftindustrien kastet seg også inn i den livlige paneldebatten. Konsekvensutredning for miljøet ved bruk av kjernekraft ble bagatellisert av Richard Clegg fra den britiske kjernekraftindustrien, BNFL, – og ble støttet av hans franske kollega fra Areva. Frederic Hauge lovte imidlertid at Bellona ville komme tilbake med en omfattende gjennomgang av miljøkonsekvensanalyser ved bruk av kjernekraft.