Nyheter

Vern Barentshavet og Østersjøen mot oljekatastrofer

Publiseringsdato: 9. mars, 2004

Bellona og parlamentsmedlem Diana Wallis, inviterer til åpen høring i Europaparlamentet tirsdag 16. mars om oljevernberedskap i Barentshavet og Østersjøen.

PRESSEMELDING

Den ukontrollerte utblåsingen av 10 000-20 000 tonn olje på Bravo-plattformen på Ekofisk i 1977 medførte at det i Norge ble satt spesifikke teknologiske krav til oljevernberedskapen. Disse kravene er fortsatt, 27 år etter, i stor grad gjeldende til tross for at det ellers i samfunnet har funnet sted en betydelig teknologiutvikling.

I dag står oljevernberedskapen i Norge og Europa overfor nye utfordringer som følge av at petroleumsutvinningen beveger seg lenger nordover til mer sårbare farvann og nærmere kysten. Barentshavet som er Europas matfat, og Østersjøen står nå overfor et nytt trusselbilde som øker i takt med de økende oljeaktivitetene i Russland og Norge, og den like økende havgående transporten av olje og gass. Dette gir økt sannsynlighet for ulykker samtidig som skadepotensialet også øker.

Hva kan vi gjøre for å forhindre oljekatastrofer i disse sårbare områdene? Hvordan kan vi sikre at petroleumsvirksomhet ikke forstyrrer den økologiske balansen? Hvilken beredskap har vi hvis en katastrofe inntreffer? Dette er noen av spørsmålene som vil bli tatt opp på høringen i Europaparlamentet.

Det vil bli holdt innlegg fra parlamentsmedlemer fra Europaparlamentet, European Maritime Safety Authority, Kystverket, Miljøstiftelsen Bellona og seniorrepresentanter fra oljebransjen og rederinæringen.

Sted: Europaparlamentet, Brussel, Rom ASP 1H-1
Tid: 16. mars 2004 kl 10.15