Nyheter

Alle forskriftene fra Kyoto-protokollen gjort juridisk bindende innen EU

Publiseringsdato: 15. april, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Et vedtak fra Europaparlamentet og Europakommisjonen som trådte i kraft 10. mars gjør at alle de gjenstående kravene i henhold til Kyoto-protokollen nå er juridisk bindende for alle EUs medlemsland.

Det nye vedtaket er særlig relatert til hvordan utslippene skal overvåkes og rapporteres i overensstemmelse med Kyoto-protokollen. I og med dette skrittet har alle forskriftene fra Kyoto-protokollen blitt EU-lover, og EU har således styrket sitt globale lederskap i å bekjempe klimaforandringer.

– Dette betyr at vi nå fullt ut iverksetter denne viktige Protokollen selv før den har blitt iverksatt på internasjonalt plan. Som er sterk blokk på snart 25 land, har den Européiske Union et spesielt ansvar for å utvise et globalt lederskap og bane veien for andre land til å gjøre det samme, sier miljøkommisjonær Margot Wallström i en pressemelding.

Skal overvåke utslipp
Vedtaket foreskriver konkrete prosedyrer for regnskapsføring, rapportering og vurdering av utslipp. Videre erstatter og utvider det et tidligere vedtak om mekanismer for overvåkning av klimagasser fra 1992. I tillegg behandler det rapporterings- og overvåkningsspørsmål relatert til EUs ”Burden Sharing Agreement” fra 1998, som går ut på at hvert enkelt land har akseptert et individuelt mål for å begrense eller redusere sine klimagassutslipp.

Vedtaket gir både medlemslandene og EU muligheten til å kontrollere at det er progresjon i utslippsreduksjonen. Europakommisjonen skal vurdere fremgangen hvert år, og skal hvis nødvendig foreslå passende tiltak.