Nyheter

Bare fem EU-land leverte innen fristen

Publiseringsdato: 2. april, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Deadline var satt til siste dag i mars. Innen den datoen skulle alle 15 medlemsland levere sine egne planer for reduksjon av nasjonalt CO2-utslipp. Bare fem land leverte.

Europakommisjonens talsperson for miljøsaker, Ewa Hedlund, sier i et intervju med Reuters at de vet at flere nasjonale planer er i kjømda, det er mer et spørsmål om når.

Alle EU-landene må forelegge nasjonale kvoteplaner for klimagassutslipp som del av den planlagte kvotehandelen som starter i januar 2005. Hittil er det altså bare Østerrike, Danmark, Finland, Irland og Tyskland som har overholdt fristen. Hedlund sier til Reuters at hun forventer å få alle innen kort tid, siden ingen land har avslått å lage en slik plan, og ingen har bedt om utsettelse av tidsfristen. Her vil også poststempelet spille en vesentlig rolle. Dersom et land kan bevise via stempelet at brevet er sendt innen fristen, vil vedkommende land slippe unna Kommisjonens ”overtredelsesbrev”, som er et første varsel om forstående rettslige skritt.

Mange skjær i sjøen
Men skal man tro kritikerne, er det mange skjær i sjøen for å få de nasjonale planene på plass. Tyskland fikk halt sin avtale i land i siste sekund – dagen før deadline. I alle EU-landene førte det til utstrakt lobbyvirksomhet fra industrien, som frykter at utslippene vil bli drastisk redusert og derved hemme deres konkurransedyktighet. I Tyskland resulterte debatten i en kjempekrangel mellom miljøvernminister Trittin og økonomiminister Clement. Men også i England fikk regjeringen kalde føtter etter å ha blitt sterkt kritisert av industrien, og meddelte den 29. mars at den ikke så seg i stand til å overholde EUs deadline, til tross for at et utkast av planen allerede hadde vært tilgjengelig en god stund.

Dårlig forberedt
Industrien har også sine innvendinger. Jean-Claude Steffens, innovasjon- og miljødirektør i Suez-Tractabel (Belgia), sier til EurActiv.com at kvotehandelsplanene er dårlig forberedt, og at det ikke har vært tid nok til å forberede kvotehandelen på en skikkelig måte. Blant annet trekkes det frem at ingen bedrifter har blitt tildelt utslippskvoter på nasjonalt nivå, og at det uansett vil være for sent for kraftselskaper å bestemme seg for å investere i mindre forurensende anlegg.

Norge vil også måtte forholde seg til EUs system for handel med utslippskvoter som trer i kraft 1. januar neste år. Den norske tilnærmingen er fremdeles under utarbeidelse.