Nyheter

Grønn utviklingsmekanisme fra 2005

Publiseringsdato: 23. april, 2004

Skrevet av: Camilla Haugsten

Det går mot bruk av ”Grønn utviklingsmekanisme” (CDM) i EU allerede fra januar 2005 og uavhengig av Kyoto-protokollen. Beslutningen kommer etter at Europaparlamentet har gjort en rekke justeringer på Kommisjonens direktivforslag.

–> Europaparlamentet stemte 20. april over direktivforslaget som knytter EUs kvotehandelsdirektiv sammen med Kyotoprotokollens fleksible mekanismer om ”Grønn utviklingsmekanisme” (Clean Development Mechanisms, CDM) og ”Felles gjennomføring” (Joint Implementation, JI).

Europaparlamentets beslutning involverer en del endringer i forhold til Europakommisjonens opprinnelige direktivforslag.

Parlamentet ønsker bruk av Grønn utviklingsmekanisme, CDM, allerede fra januar 2005 og bruk av Felles gjennomføring, JI, fra 2008. Dette er uavhengig av hvorvidt Kyoto-protokollen trer i kraft eller ikke. Kommisjonen hadde i sitt forslag vektlagt betydningen av at utslippsreduksjoner skal skje nasjonalt og foreslo et øvre tak for bruk av de fleksible mekanismene. Parlamentet ønsker imidlertid ingen slik grense i første omgang. Nasjonale myndigheter må likevel forholde seg til kravet om at bruk av mekanismene skal være et supplement. Det innebærer at mer enn halvparten av utslippsreduksjonene skal skje nasjonalt. Direktivet ekskluderer prosjekter som involverer kjernekraft og karbonsluk.

Miljøkommissær Margot Wallström sier til Eupolitix.com at hun støtter Europaparlamentets beslutning. Hun sier at ved å knytte Kyoto-mekanismene til EUs system for kvotehandel vil kostnadene for bedrifters deltakelse i kvotehandelen reduseres og samtidig fremskaffe investorer i grønn teknologi.

EurActive skriver at den første høringen er et kompromiss mellom Europaparlamentets rapportør, Alexander de Roo, og Ministerrådet. Det som nå gjenstår før direktivet kan tre i kraft er formell godkjennelse i Ministerrådet.