Nyheter

Nok en mulighet til russisk ratifisering går i vasken ?

Publiseringsdato: 21. mai, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Spekulasjonene og ryktene om Russlands forestående ratifisering av Kyoto-protokollen i forbindelse med toppmøtet mellom EU og Russland 21. mai, har versert i det politiske miljøet i Brüssel en god stund. Men nok en gang ser det ut til at president Putin glir unna.

Russland og Kyoto:

Dette toppmøtet skulle diskutere forskjellige spørsmål, blant annet utsiktene til at Russland ville ratifisere Kyoto-protokollen og Russlands forhandlinger for å komme inn i WTO (World Trade Organisation). Disse forhandlingene har gått svært trått, og i april foreslo EU en liten hestehandel. Den gikk ut på at dersom Russland ratifiserte Kyoto-protokollen, skulle EU til gjengjeld sørge for at Russlands inntreden i WTO gikk adskillig mer smertefritt enn hva Russland kunne få til på egen hånd. Og i Brüssel begynte optimismen å bre seg om en snarlig russisk ratifisering av protokollen.

Presidenten utsetter
Den russiske presidenten har vært svært ubesluttsom når det gjelder Kyoto-protokollen. Allerede i 2002, i forbindelse med et møte mellom miljø- og energiministrene i EUs medlems- og søkerland, lovet han å ratifisere avtalen. Senere har han ikke gjort annet enn å utsette, love å ratifisere, utsette – sannsynligvis i håp om å oppnå flere økonomiske fordeler for Russland. En usannsynlig vingling frem og tilbake som har holdt hele Europa på pinebenken. Og at Russland har vært under et visst press fra USA for å få dem til å la være å undertegne har heller ikke gjort saken lettere for president Putin.

Det har vært gjort mange forsøk på å få Putin til å bestemme seg. I september 2003 reiste en delegasjon bestående av bl.a. miljøkommisæren i EU Margot Wallsröm og Hellas’ miljøvernminister Vasso Papandreou til Moskva for å diskutere ratifisering av avtalen. Intet resultat. På FNs World Climate Change Conference i Moskva i september 2003 sa Putin at han ikke hadde bestemt seg for om Russland skulle undertegne, men han ”regnet med å bestemme seg i løpet av uken” dersom han fikk garantier for at Russland ikke ville tape på avtalen. Intet skjedde. Allerede ved begynnelsen av FNs klimakonferanse i Milano i desember 2003 sa Putins rådgiver Andrei Illarionov at ”Kyotoavtalen legger betydelige begrensninger på Russlands økonomiske vekst, og at det er helt uaktuelt å ratifisere den slik den er nå”.

Taktikk
Som om ikke det var nok, uttalte statssekretær i det russiske økonomidepartementet, Mukhamed Tsikhanov, dagen etter at Illarionov hadde uttalt seg at ”det foreligger ingen avgjørelse om ratifisering av avtalen, annet enn at vi beveger oss mot ratifisering”. Full forvirring – hva mente de egentlig? Spekulasjonene gikk ut på at Russland satset på taktisk spill. Engelske The Economist mente at russerne ønsket betydelige økonomiske løfter fra EU, mens professor David G. Victor ved Stanford University mente at Russland mistet interessen da det ble klart at de ikke kunne regne med flere titalls milliarder i inntekter, siden USA ikke ville ratifisere og Russland dermed mistet sin antatt største inntektskilde for utslippskvoter. The Economist har også tidligere hevdet at Russland ville bruke ratifiseringen som et middel til å komme inn i WTO – noe de tydeligvis har lykkes med.

Hjemlig motstand
Men Kyoto-avtalen møter også sterk motstand på hjemmebane. Hans økonomiske rådgiver Andrei Illarionov er en av Kyoto-avtalens argeste motstandere. Såpass at han ved flere anledninger både innenfor og utenfor Russland gikk ut og sammenlignet Kyoto-avtalen med både Gulag og Auschwitz og sa at den er diskriminerende i forhold til Russland. Han holdt også en tale i Moskva i februar hvor han langet ut mot EU og beskyldte dem for å legge et uhørt press på Russland slik at de skal undertegne protokollen og omfavne en ideologi han betegner som ”Kyotisme”. Videre sa han at forsøkene på å presse Russland til en ratifisering var et forsøk på å blande seg inn i Russlands indre anliggender. Imidlertid er ikke alle enige i dette, og en talsmann for Kreml sa ifølge The Guardian i denne forbindelse at Russland håpet å undertegne, men da som resultat av et kompromiss, og at Illarionovs utbrudd bare var et tegn på de mange meningene Putin baserer sin beslutning på.

Diskriminerende
Tilslutt kastet også det russiske vitenskapsakademiet seg inn i kampen mot Kyoto-avtalen. Deres mening var at avtalen ikke er i Russlands interesse, og at kravene den inneholder er diskriminerende. De sa også at avtalen involverer økonomisk risiko for Russland. De pekte dessuten på at det ikke var noen vitenskapelig substans i avtalen, ei heller var den særlig effektiv mht reduksjon av klimagasser. Profefssor ved institutt for oceanologi Oleg Sorokhtin mente at Kyoto-avtalen var helt unødvendig, fordi selv store utslipp av CO2 i atmosfæren nesten ikke innvirker på temperaturen på jorda. Dessuten øker CO2 etter hans mening effektiviteten i jordbruket og gjenoppbygger skogen.

Vil ha bedre betingelser
På en rundebordskonferanse om Russland og Kyoto-protokollen som ble avholdt av en ekspertgruppe i Moskva onsdag fikk vitenskapsmennene full støtte. Andrei Sidorov fra Moskva Statsuniversitet sa at det var uhensiktsmessig å ratifisere avtalen nå, og han antok at siden avtalen ikke hadde noen solid fundament, hverken vitenskapelig eller økologisk, måtte man betrakte den som en markedsmekanisme for å kontrollere strømmen av erstatninger for skader på miljøet. Ekspertgruppen ga en oppsummering der den sa at dersom EU-landene og Japan er ærlig og oppriktig interessert i at Russland tiltrer Kyoto-protokollen, må de komme med vesentlige innrømmelser overfor Russland ved å gi særlige økonomiske betingelser mht. russiske virksomheters deltakelse i kvotehandelsystemet.

Ingen ratifisering nå
Håpet om at president Putin ville ratifisere Kyoto-protokollen går altså i vasken – igjen. Sergei Yastrzhembsky, Kremls EU-utsending, helte bensin på bålet denne uken da han i et intervju med EU Observer sa at Russland kunne ratifisere avtalen mot slutten av året. Men han la til en advarsel om at Russland måtte se at deres interesser ble mottatt og oppfylt på forskjellige områder – som for eksempel WTO. Og det er som sagt nettopp WTO som er temaet for dette toppmøtet i Moskva. Men viseutenriksminister Vladimir Chizov sa på en pressekonferanse i forkant av toppmøtet at han ikke kjente til noen kobling mellom diskusjonen om Russlands tiltredelse til WTO og deres ratifisering av Kyoto-protokollen. Dette blir også meldt fra russiske nyhetsbyråer, der det heter at en uidentifisert Kreml-tjenestemann har uttalt at Kyoto ikke er på agendaen under toppmøtet, og at det ikke forventes at møtet vil komme med noen sensasjoner eller viktige uttalelser. Og det siste nye i dag – den russiske energi- og industriminister Viktor Khristenko har meldt at han ber om en forlenget deadline for avgjørelsen om ratifisering. Den nye fristen vil i så fall bli satt til 20. august, dersom han får medhold på regjeringsmøtet førstkommende torsdag.