Putin lover snarlig signering av Kyoto

I Brussel har det lenge vært knyttet spenning til om dette kom til å bli utfallet av toppmøtet fredag. Selv om det lenge så ut som Putin også denne gangen ville gli unna uten klimaforpliktelser, kom partene til enighet etter at EU gjorde det Putin til Reuters beskriver som ”innrømmelser i WTO-forhandlingene”.