Nyheter

EU skjerper miljøkonsekvenskrav

Publiseringsdato: 3. august, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Et nytt EU-direktiv vil tvinge både nasjonale og lokale myndigheter til å ta miljøhensyn ved alle store offentlige prosjekter. Dette skal gjelde bl.a. områder som landbruk, transport, energi, industri og turisme.

Det nye direktivet Directive on Strategic Environmental Assessment (SEA) trådte i kraft 21. juli, og gir europeiske borgere mer innflytelse på avgjørelser som har direkte innvirkning på deres miljø. Det offentlige må heretter gjøre en mer grundig og åpen vurdering av de miljømessige effektene av sine planer. Dette gjelder for eksempel områder som avfallshåndtering, veibygging, arealanvendelse, landbruk, forvaltning av vannressurser, turisme, energi og industri. På alle disse områdene må nå myndighetene utarbeide en miljøkonsekvensanalyse. Der skal det gå frem hva slags effekt det aktuelle prosjektet vil ha når det gjelder biodiversitet, flora og fauna, jordsmonn, vann, klima, samt på innbyggernes helse. Det nye direktivet gir adgang for alle og enhver til å gi uttrykk for hva de mener om både miljørapporten og de foreliggende planene. Planleggerne må i sin tur forholde seg til såvel miljørapporten som publikums meninger før avgjørelsen tas.

Større engasjement
Så langt er det imidlertid bare ni medlemsland som har iverksatt direktivet. EUs miljøkomissær Margot Wallström sa nylig i en pressemelding at det nye direktivet innebærer et stort skritt nærmere en bærekraftig utvikling og et utvidet demokrati, og at alle planleggere må ta seg dette ad notam og bruke det konsekvent. Hun sa videre at dette bør oppmuntre Europas innbyggere til å involvere seg mer i diskusjoner og avgjørelser som berører dem selv og fremtiden til det miljøet de tross alt er en del av. Hun håper derfor at de resterende medlemslandene gjør hjemmeleksen sin og implementerer direktivet til nasjonal lov.