Nyheter

Europakommisjonen rasler med sablene

Publiseringsdato: 18. august, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

For å sikre en vellykket start på kvotehandelen i januar neste år, går Europakommisjonen nå til rettslige skritt mot medlemsland som henger etter med de forberedende tiltakene.

Innen utgangen av mars i år skulle alle EU-land levere sine nasjonale kvoteplaner for klimagassutslipp som del av den planlagte kvotehandelen som starter i januar 2005. Fem land leverte innen fristen og flere fulgte på rett etter. Så langt er bare åtte nasjonale planer godkjent av EU. Av disse åtte har Danmark, Irland, Nederland, Slovania og Sveriges planer kommet gjennom nåløyet uten forbehold, mens planene fra Storbritannia, Østerrike og Tyskland er godkjent under forutsetning av at enkelte tekniske forandringer blir gjort. Dersom det skjer, vil planene automatisk bli godkjent uten ytterligere vurdering.

EUs kvotehandelsdirektiv skulle etter planen inkluderes i alle de daværende femten medlemslandenes lovgivning innen 31. desember 2003, men så langt har bare Sverige, Frankrike, Tyskland og Østerrike overholdt dette. For de ti nye medlemslandene var fristen sammenfallende med tiltredelsesdatoen 1. mai, men en endelig vurdering av disse ventes ikke å bli foretatt før i september.

Udramatisk
I følge Bellonas medarbeider i Brussel, Paal Frisvold, ligger det ingen dramatikk i denne sabelraslingen. Den er snarere ment som en påminnelse om at Europakommisjonen nå har muligheten til å gå til rettslige skritt mot medlemsland som ikke overholder de fristene som blir satt eller på annen måte ikke følger de vedtak som blir gjort.

Sender skriftlige advarsler
Kvotehandelsprosjektet skal sikre at klimagassutslippene på energi- og industrisektoren kuttes med minst mulig kostnader og sørge for at EU-landene oppfyller sine forpliktelser i følge Kyoto-avtalen. EU-kommisjonen har i disse dager sendt skriftlige advarsler til Hellas og Italia, fordi de to landene ennå ikke har lagt frem nasjonale kvoteplaner. I tillegg blir skriftlige advarsler sendt til elleve av de opprinnelige medlemslandene fordi de ennå ikke har inkludert kvotehandelsdirektivet i sin nasjonale lovgivning, til tross for at dette skulle vært gjort innen 31. desember 2003.

Må vise bestemthet
EUs miljøkomissær Margot Wallström sa i en pressemelding 7. juli at medlemslandene var enige i at kvotehandelsprinsippet skulle ha en sentral rolle som redskap for å oppfylle EUs forpliktelser i forhold til Kyoto-avtalen. Hun sa videre at dersom EU ønsker å beholde sitt lederskap når det gjelder å bekjempe klimaforandringer, er det å vise bestemthet i forhold til kvotehandelen den beste måten å vise det på.