Dumaen ratifiserer Kyoto

Den russiske Regjeringen gikk i forrige måned inn for at landet skal tilslutte seg til avtalen, og i dag gjorde også Dumaen dette med 334 stemmer for og 73 mot, melder ITAR-TASS.

Det som nå gjenstår før president Vladimir Putin signerer avtalen er at den godkjennes av nasjonalforsamlingens overhus, men dette er regnet for å være en ren formalitet.

Russlands tilslutning til avtalen er avgjørende for at den skal tre i kraft, siden den må signeres av industriland som står for minst 55 prosent av de totale utslippene. Til i dag har den vært signert av land som står for 46 prosent. Russland står alene for ca 17 prosent av de totale utslippene.

Russlands vei fram til ratifisering har vært lang og kronglete, les mer om dette her.

Les også kommentaren Monument to the pendulum—why did Russia vacillate on Kyoto? av Grigory Pasko på Bellona Webs engelske sider.