Nyheter

Dumaen ratifiserer Kyoto

Publiseringsdato: 22. oktober, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

Den russiske Dumaen har i dag vedtatt at Russland skal ratifisere Kyoto-avtalen. Med Russlands tilknytning kan avtalen tre i kraft.

Den russiske Regjeringen gikk i forrige måned inn for at landet skal tilslutte seg til avtalen, og i dag gjorde også Dumaen dette med 334 stemmer for og 73 mot, melder ITAR-TASS.

Det som nå gjenstår før president Vladimir Putin signerer avtalen er at den godkjennes av nasjonalforsamlingens overhus, men dette er regnet for å være en ren formalitet.

Russlands tilslutning til avtalen er avgjørende for at den skal tre i kraft, siden den må signeres av industriland som står for minst 55 prosent av de totale utslippene. Til i dag har den vært signert av land som står for 46 prosent. Russland står alene for ca 17 prosent av de totale utslippene.