Nyheter

Ønsker sterk miljøpolitikk

Publiseringsdato: 4. mai, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

EUs innbyggere har talt; en ny undersøkelse viser at ni av ti ønsker at beslutningstakerne skal ta like mye hensyn til miljømessige som til økonomiske og sosiale faktorer når de fatter sine beslutninger.

Det er en ny Eurobarometer-undersøkelse som viser at innbyggerne i EU vil prioritere miljøet fremfor økonomisk konkurransedyktighet. Et sunt miljø anses å være like viktig som økonomiske og sosiale faktorer. Hele 88 % av de spurte mener at det må tas miljømessige hensyn også når politikken utarbeides på felter som økonomi og sysselsetting. Undersøkelsen bekrefter dessuten at 64 % av de spurte først og fremst anser miljøvernpolitikk som et incentiv for innovasjon, og ikke som en hindring for økonomisk vekst.

Miljøkomissæren fornøyd
I en pressemelding sier EUs miljøkommisær Stavros Dimas seg godt fornøyd med resultatet av undersøkelsen. – Dette er et bevis på at EUs innbyggere er svært opptatt av miljøet, og at det i virkeligheten er tett knyttet til deres livskvalitet. Resultatet gir forøvrig Kommisjonen et klart mandat i forhold til å fortsette miljøvernarbeidet på høyt nivå. Funnene i undersøkelsen bekrefter dessuten at folket deler Kommisjonens overbevisning om at miljøvern kan være en drivkraft for innovasjon og vekst, sier Stavros Dimas.

Vannkvalitet viktigst
EU-borgerne er mest bekymret for de miljøspørsmålene som har direkte innvirkning på deres liv. Spesielt fire områder peker seg ut som bekymringsfulle; vannforurensning, menneskeskapte industri- og oljeulykker, klimaendringer og luftforurensning, og den effekten kjemikalier som finnes dagligdagse produkter har på folks helse. På spørsmål om de følte at de var godt informert når det gjaldt miljøspørsmål, svarte 54 % at de følte seg velinformert, mens 44 % mente informasjonen var svært dårlig. Dårligst informasjon mente EU-borgerne at de fikk om effekten av kjemikalier og genmodifisert mat.

Tror mest på miljøvernere
Når det gjelder troverdighet i miljøspørsmål kommer miljøorganisasjonene fremdeles best ut. Hele 42 % tror mest på organisasjonene, mens forskerne ligger på en andreplass på troverdighetsskalaen med 32 %. Deretter følger TV med 27 % og forbrukerorganisasjoner med 18%. Interessant er det at vi aller nederst på listen finner handelsorganisasjoner (3 %) og bedrifter (2 %). Heller ikke EUs, lokale/regionale eller nasjonale regjeringer har særlig høy troverdighet, med sine 11-12 % er de såvidt mer å stole på i miljøspørsmål enn naboer og kollegaer. Men de spurte mener likevel at beslutninger i miljøsaker bør tas på EU-nivå, fordi det er det mest effektive.