Nyheter

Bellona med i ekspertgruppe for EUs CO2-arbeid

Publiseringsdato: 27. juni, 2005

Skrevet av: Paal Frisvold

Bellona-leder Frederic Hauge er av Europakommisjonen invitert til å sitte i ekspertgruppen som skal gi råd til EUs arbeid om CO2-håndtering. Gruppen hadde sitt konstituerende møte i Brussel forrige uke.

 

 

 

Etter en omfattende utvelgelsesprosess har Kommisjonen oppnevnt 25 eksperter fra europeisk kraftindustri, forskningsinstitusjoner og det sivile samfunn til å sitte i rådgivingsgruppen. Gruppens mandat er å drastisk redusere miljøkonsekvensene ved bruk av fossilt brennstoff, gjennom effektiv kraftproduksjon med nær null-utslipp av CO2.

Redusere miljøkonsekvensene
De utvalgte satt for første gang samlet under det konstituerende møtet som ble holdt i Brussel tirsdag forrige uke. Ekspertgruppen skal fungere som en referansegruppe for Kommisjonens prioriteringer for EUs syvende rammeprogram for forskning og utvikling på kraftområdet. I tillegg vil den legge føringer for Kommisjonens arbeid med utarbeidelse av regelverk og politikkutforming på området. Hauge, og de andre i gruppen er oppnevnt for tre år av gangen.

Fokus på effektivitet og CO2-lagring
Fangst og lagring av CO2, et hovedtema for ekspertgruppen, er et område Bellona har jobbet betydelig med de senere år. Bellona ser på CO2-håndtering som et av hovedverktøyene for å få bukt med de enorme miljøutfordringene som CO2-utslipp representerer. Foruten CO2-håndtering er ren energiomgjøring, som vil gi økt forbedring i effektivitet, pålitelighet og reduserte kostnader, fokus for ekspertgruppens arbeide.

Milepæl
Bellona anser Hauges verv i dette styret som en milepæl i Bellonas langsiktige og systematiske arbeid opp mot EU institusjonene. Bellona har vært i Brussel i ni år og denne utnevnelsen viser Bellonas viktig rolle som premissleverandør på den europeiske miljøarenaen.

Nær dialog med EU
Gruppen består hovedsakelig av individuelle eksperter fra ledende europeiske oljeselskaper og kraftverkprodusenter som BP, Shell, Statoil, Siemens, Vattenfall, Alstom, Mitsui, E.on Energi, Air Liquide og andre. Gruppen ønsker en nær dialog med EUs medlemsland og vil oppnevne en rådgivende komité bestående av representanter fra alle EU-landene samt en komité for industriorganisasjonene. Begge undergrupper vil ha en representant i ekspertgruppen.