Nyheter

Bellona vitner om CO2-håndtering i Europa-parlamentet

Bellonas mann i Brussel ved et tidligere arrangement

Publiseringsdato: 14. november, 2005

Skrevet av: Paal Frisvold

Bellona Europa vitnet 7. november under den grønne partigruppens CO2-høring i Europaparlamentet. Mangelfull informasjon preger fortsatt CO2-håndteringsdebatten blant europeiske miljøpolitikere og –organisasjoner, og representanter fra flere av miljøgruppene var skeptiske til metoden.

 

 

Bellona Europa var innkalt som vitne under en høring om CO2-håndtering for den grønne partigruppen i Europaparlamentet den 7. november. Partigruppen hadde satt av to dager til å meisle ut en felles strategi for hvordan alle grønne partier i Europa skal posisjonere seg i debatten om klimaendringer. Diskusjonen fokuserte på tre hovedområder: CO2-håndtering, hydrogen, og bio-brensel. For hvert område ble det holdt én innledning ’for’ og én ’mot’.

Under tittelen Carbon Capture and Sequestreation: a solution to climate change? la Bellona vekt på behovet for å nå omfattende kutt i CO2-utslipp i de nærmeste ti til tyve årene. Dette vil være helt nødvendig for å nå målsettingen om å holde temperaturendringene under to grader for å unngå store naturskader og katastrofer. I tillegg er slike teknologibaserte løsninger helt nødvendige for å nå målsetningen om 80 prosent reduksjon i klimagass-utslipp innen 2050. Vel vitende om at miljøorganisasjoner og grønne partier i Mellom- og Sør-Europa er lite informert om -og inneforstått med – CO2-håndtering og de mulighetene det representerer, fokuserte Bellona på å informere om i hvilken grad dagens samfunn er avhengig av fossilt brensel samt utfordringen med å fase inn et energisystem basert kun på fornybar energi.

Teknologien finnes
Bellona gjorde det videre klart at målsettingen må være en økonomi basert på fornybar energi – med hydrogen, elektrisitet og varme som energibærere til transportsektoren, bygninger og industri. Men at man ut fra dagens svært begrensede tilgang på ren energi er nødt til å inkludere bruk av fossile kilder – med CO2-håndtering. I tillegg ga Bellona også eksempler på at teknologien for CO2-håndtering faktisk finnes allerede i dag – og at slik virksomhet allerede er satt i verk flere steder i verden.

Avslutningsvis ble alle invitert til å delta på presentasjonen av Bellonas verdikjede for CO2 i forbindelse med en høring i Europaparlamentet den 7. desember.

Under den påfølgende debatten kom det frem interessante observasjoner fra miljøgruppene i forskjellige europeiske land. Spanjoler, svensker og grekere understreket at man måtte holde seg til energieffektivisering og produksjon av fornybare energikilder i kampen mot klimaendringer. Kersten Macy fra Climate Action Network i Europa argumenterte for at det for mange usikkerhetsmomenter forbundet med CO2-lagring, og at Europa heller burde komme tilbake til denne muligheten dersom klimaendringene skulle vise seg å bli alvorligere enn ventet.

Flere andre ga uttrykk for at CO2-håndtering blir sett på som en unødvendig forlengelse av levetiden til den fossile industrien. I tillegg vil det trenere ’system-skiftet’ fra det fossile til det fornybare energi-systemet. Franske, tyske og tildels finske representanter så derimot CO2-håndtering som et viktig instrument for å hindre en gjenoppliving av kjernekraftindustrien. ’CCS is the only weapon that can kill nuclear’ sa den franske representanten. We couldn’t agree more…

Den tyske europaparlamentarikeren Rebecca Harms – som ledet debatten – avsluttet med å slå fast at CO2-håndtering var et av de vanskeligste temaene de grønne sto overfor. Hun mente man definitivt ikke kunne ekskludere det, og oppfordret politikerne til ikke å se situasjonen i et svart/hvitt perspektiv.