Nyheter

EU-kommisjonen gir Sellafield formell advarsel

Publiseringsdato: 16. februar, 2006

Skrevet av: Helle Veiersted

EU-kommisjonen sendte i går en formell advarsel til British Nuclear Group Sellafield (BNG SL) om at kontroll- og revisjonsprosedyrene ved anlegget ikke er i henhold til EURATOM-regelverket.

Advarselen kommer i forbindelse med en rekke inspeksjoner Kommisjonen har gjennomført ved anlegget, og gjelder BNG SLs administrative og regnskapsmessige rutiner som skal sikre at kjernefysisk materiell ikke havner i feil hender eller brukes til ikke-fredelige formål. Dette kommer frem av en pressemelding som ble sendt ut på Kommisjonens hjemmesider i går.

I pressemeldingen skriver Kommisjonen at anleggets rutiner ikke er i henhold til Artikkel 83 (1) (a) i EURATOM-regelverket, og at BNG SL nå er bedt om å utbedre dette. Etter en gitt periode vil situasjonen ved anlegget på nytt evalueres av Kommisjonen.

Storprodusent av forurensing
Det britiske reprosesseringsverket Sellafield er den største kilden til radioaktiv forurensing i Nordvest-Atlanteren. Anlegget behandler atomavfall fra hele verden, og historiske radioaktive utslipp fra anlegget har blitt transportert med havstrømmene fra Irskesjøen og nordover til Norskehavet og Barentshavet.

Anlegget drives og eies av det britiske selskapet British Nuclear Group (BNG), som er et 100 prosent statlig selskap. Blant virksomheten er blant annet ett av de tre store gjenværende reprosesseringsanlegg i verden. I tillegg til det engelske Sellafield, finnes det sivile komersielle reprosesseringsanlegg i Frankrike (La Hague) og i Russland (Majak). Det andre britiske reprosesseringsanlegget i Dounreay (nordspissen av Skottland), ble stengt i 1996.

Bellona har jobbet med utslippene fra Sellafield siden 1995. Gjennom 1990-tallet ble det sluppet ut store mengder radioaktivt technetium-99 (Tc-99) fra Sellafield. Bellona arbeidet lenge for å finne en renseløsning for det radioaktive stoffet, og i dialog med selskapet som eier atomanlegget fant vi en renseprosess som fungerte. Denne rensingen ble iverksatt i april 2004, og dermed ble det største enkeltutslippet fra Sellafield stanset.