Nyheter

Den britiske energiministeren besøker Bellona

Frederic Hauge, den britiske energiministeren Malcolm Wicks og Bellonas EU-rådgiver Paal Frisvold diskuterer CO2-håndtering.
Helle Veiersted/Bellona

Publiseringsdato: 23. august, 2006

Skrevet av: Helle Veiersted

Den britiske energiministeren Malcolm Wicks var mandag i møte med Bellona på S/Y Kallinika i Stavanger. Ministeren diskuterte blant annet Bellonas CO2-arbeid og energisamarbeidet med Norge.

Wicks ba om et møte med Bellona i forbindelse med sitt besøk i Stavanger under ONS-konferansen. Ministeren var svært interessert i Bellonas arbeid, og særlig løsninger rundt CO2-fangst og deponering offshore.

Wicks mente det var viktig å utvikle virkemidler for å realisere CO2-håndtering. Ministeren og Bellona diskuterte derfor ulike måter å bruke et kvotesystem for å lage incentiver for CO2-håndtering, og samarbeidet med Norge. – Vi er veldig dedikerte til samarbeidet med Norge, sa Wicks, og la til at den britiske regjeringen tar CO2-håndtering alvorlig.

Bellona er fornøyde etter møtet med Wicks. – Vi er svært glade for å se at den britiske regjeringen på så høyt nivå setter trykk på for å realisere CO2-håndtering, sier Marius Holm, nestleder i Bellona. – Vi synes signalene fra Wicks er svært positive og det viser at den britiske regjeringen tar dette på alvor. Bellona vil fortsette dialogen med det engelske Department of Trade and Industry om å videreutvikle det norsk-britiske samarbeidet om CO2-håndtering. Norge og Storbritannia har felles utfordringer og muligheter som naboer på nordsjøsokkelen, og man kan oppnå synergier ved å se på muligheter for felles infrastruktur og ved å samarbeide om teknologiutvikling, sier Holm.

bodytextimage_210806_gruppemote-energiminster-bellona-cropped_foto-HV.jpg Photo: Helle Veiersted/Bellona

Bellonas EU-rådgiver, Paal Frisvold, er også svært positiv etter møtet med Wicks. – Wicks er en av de viktigste støttespillerne som vi har i denne saken, sier han. – Som energiminister fra et EU-medlemsland er den enste som kan utøve politisk press både overfor andre medlemsland i sine rådsmøter og ovenfor EU-kommisjonen. Det er derfor meget viktig at arbeidsgruppen mellom Storbritannia og Norge holder et intenst arbeidsnivå og at Norge bruker denne kanalen for det er verdt, sier han.

Frisvold mener Norges store utfordring ligger i at britiske myndigheter har en helt annet holdning til statlig intervensjon og aktiv statlig næringspolitikk enn Norge. – For britene vil det være langt frem til å opprette et eget selskap som kan kjøpe og selge CO2, sier han.