Nyheter

CO2-skeptikere i EU snur

The EU flag.
Bellona Archive

Publiseringsdato: 24. november, 2006

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Denne uken deltok Bellona i en viktig høring om CO2-håndtering i Europaparlamentet. Der kom det fram at flere skeptikere har innsett at CO2-håndtering er helt nødvendig for å redusere klimaendringene.

– Vi er veldig glade for at også De grønne i Parlamentet nå innser at vi ikke klarer å oppnå den nødvendige reduksjonen av CO2-utslippene uten å bruke CO2-håndtering. Endelig skjønner de at vi må satse på CO2-håndtering i tillegg til fornybar energi og energieffektivisering, sier rådgiver ved Bellonas kontor i Brussel, Paal Frisvold.

Anerkjenner behovet 

De grønne, en gruppering av miljøpolitikere i Europaparlamentet, har vært motstandere av CO2-håndtering. De vært redde for at CO2 lagret i formasjoner under bakken eller havet kan lekke ut, og de har argumentert med at satsning på CO2-håndtering vil gi færre penger til fornybar energi og energieffektivisering. Disse motargumentene har ikke holdt vann.

I forbindelse med sitt ferske scenario for energi- og klimasituasjonen i år 2020, går De grønne nå ut med at CO2-håndtering er nødvendig for å stabilisere klimaendringene. EUs miljøpolitikere har dermed gått fra å være skeptikere til å anerkjenne behovet for CO2-håndtering.

Europas eksperter

De aller fremste ekspertene på CO2-håndtering i Europa – fra oljeindustrien, forskningsmiljøer og organisasjoner – var invitert til å holde foredrag under høringen tirsdag. Høringen ble holdt i Europaparlamentets tunge og viktige komité for industri, forskning og energi.

Bellonas Frederic Hauge var en av de inviterte ekspertene, og han la vekt på de store mulighetene som CO2-håndtering gir. Dagens nivå av CO2-utslipp kan mer enn halveres innen 2050 ved hjelp av CO2-håndtering. CO2-rensing betyr også at hydrogen kan produseres av fossilt brensel på en ren måte, noe som bør få store følger for transportsektoren.

Lekkasjer ingen fare

Når CO2 renses vekk fra store utslippskilder må den transporteres ut til sikre lagringssteder, som for eksempel tomme oljelagre eller andre geologiske formasjoner under havbunnen.

Under høringen i Parlamentet avviste Nick Riley fra British Geological Survey faren for farlige CO2-lekkasjer. Det er svært, svært lite sannsynlig at noe vil lekke ut, og skulle det mot formodning skje, vet man hvordan man skal stanse utslippene. Sammenlignet med å slippe CO2-en rett ut er CO2-håndtering helt klart å foretrekke. Riley la for øvrig til at potensialet for lagring av CO2 er enormt.

Også Antonio Pflüger fra Det internasjonale energibyrået la vekt på at CO2-lagring så langt har hatt gode resultater og at tiltroen til slik lagring må bli større.

Solpaneler ikke nok

Bellona har jobbet i EU-systemet for å øke forståelsen for at fornybar energi og energieffektivisering er helt nødvendige, men ikke tilstrekkelige, tiltak i kampen mot global oppvarming.

Det krever mye energi å lage solpaneler, vindmøller og annen infrastruktur for fornybar energi, og vi trenger enormt mange solpaneler og vindmøller for at det skal monne. Det målet er vi dessverre langt unna å nå. Energibehovet vokser voldsomt over hele verden, og fornybar energi klarer ikke å møte dette behovet.

Haster

I dag er nesten all energibruk basert på fossil brensel, og slik vil det fortsette å være i mange år framover. Problemet med fossilt brensel er utslippene av klimagasser, men så lenge disse klimagassene kan renses vekk og fjernes er mye av problemet løst.

Det haster å få kuttet drastisk i utslippene av klimagasser som CO2. De aller fleste forskningsmiljøer og politikere er nå klare på at vi ikke kan legge veien utenom CO2-håndtering, eller CO2-rensing, for å få til dette. Skeptikerne blir stadig færre.