Nyheter

EU satser stort på CO2-rensing

EUs energikommissær Andris Piebalgs
(foto: EU)

Publiseringsdato: 10. november, 2006

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona har deltatt på et møte med EUs energikommissær Andris Piebalgs. Han gratulerte Bellona og de andre aktørene i CO2-arbeidet med innsatsen så langt og fortalte at EU har høye ambisjoner for CO2-rensing i tiden som kommer.

Bellona jobber aktivt med CO2-spørsmål i EU-systemet og har det siste halvannet året deltatt i Den europeiske teknologiplattformen for CO2-rensing – the Zero Emission Fossil Fuel Power Plants Technology Platform (ZEP).

Mandag møtte en en håndfull representanter fra ZEP – deriblant Bellona – EUs energikommissær Andris Piebalgs. Formålet med møtet var å diskutere de utfordringene EU-kommisjonen og europeisk industri møter på veien mot CO2-rensing av europeisk kraft- og tungindustri.

Imponert

– Energikommissæren begynte med å anerkjenne arbeidet platformen hadde utført over en veldig kort tidsperiode. Han var særlig imponert over at europeisk industri, forskningsmiljøer og NGO-er stod samlet om en så konkret agenda, forteller Paal Frisvold, rådgiver i Bellona Europa.

EU-kommisjonen har studert anbefalingene fra ZEP om hvordan man skal nå målene om innføring av CO2-håndtering ved energiproduksjon og industri innen 2020. Energikommissær Piebalgs fortalte på møtet mandag at kommisjonen vil slutte seg til ZEPs mål og ønsker å sette ut i live dem raskest mulig.

– Vi er veldig fornøyde med at Piebalgs bekrefter at kommisjonen har et såpass høyt ambisjonsnivå, sier Frisvold.

Trenger penger og regelverk

Sentralt under diskusjonen mandag stod oppfølgingen av ZEPs konkrete anbefalinger for hurtig implementering av teknologi som kan fange og lagre CO2 i Europa.

På kort sikt må man få på plass finansiering av de 10 til 12 demonstrasjonsprosjektene det er behov for å få industriell erfaring som kan redusere kostnadene ved rensing. Målet er å få kostnadene ned til 20 euro per tonn CO2. Det er grunn til å anta Mongstad og Halten-prosjektet (Tjeldbergodden) vil være blant disse demonstrasjonsprosjektene.

Samtidig må man snart få på plass et regelverk som ikke bare tillater CO2-rensing, men sørger for at det blir gjort på en sikker og forsvarlig måte. En klargjøring av EUs statsstøtteregler hører inn under dette. Kommissær Piebalgs bekreftet at dette arbeidet var godt i gang og at det vil bli presentert i løpet av 2007.

Må bli lønnsomt

Den trolig største utfordringen må håndteres over litt lengre tid: Industrien trenger økonomiske insentiver som gjør at markedet vil satse på CO2-rensing. Det må bli lønnsomt å være miljøvennlig.

– Piebalgs trakk fram Mongstad-prosjektet, som han ville lære mer om. Han var særskilt interessert i at Kommisjonen skulle sette seg inn i avtalen mellom staten og Statoil, forteller Frisvold fra Bellona Europa.

Økonomi vil stå helt sentralt også i Kommisjonens rapport om bærekraftig kull (Sustainable Coal) som kommer ut like over nyttår. I arbeidet med CO2-rensing i kullindustrien vil EU legge vekt på at det skapes økonomisk rammevilkår som gjør CO2-rensing mulig.

Bellona vil være delaktig i diskusjonen om CO2-rensing i kullindustrien, og satser på å spille en aktiv rolle for miljøets beste.