Nyheter

Kompromiss svekker REACH

Publiseringsdato: 8. desember, 2006

Skrevet av: Marius Dalen

Etter harde forhandlinger forrige uke ble det oppnådd enighet om utformingen av EUs nye kjemikalielovgivning, REACH. Bellona mener det er svært uheldig at plikten til å bytte ut farlige kjemikalier er svekket.

Bellona har jobbet aktivt med innspill til utformingen av REACH over flere år. EU trenger et samordnet regelverk for både eksisterende og nye kjemikalier. Bellona har jobbet for at REACH skal omfatte alle kjemikalier, og at det innføres en plikt for industrien til å fase ut bruken av farlige kjemikalier når tryggere alternativer eksisterer. I forrige uke ble det oppnådd enighet om utformingen av REACH og etter sju år trer nå regelverket sannsynligvis i kraft april 2007. Dessverre innebærer kompromisset en svekkelse av substitusjonsplikten, og en rekke farlige kjemikalier vil fortsatt tillates brukt til tross for at det finnes tryggere erstatningsstoffer.

Lenge så det ut til at medlemmene i Europaparlamentet (MEP) ikke skulle bli enige om REACH. Diskusjonene knyttet til substitusjonsplikt for farlige kjemikaler var i ferd med å bryte sammen, og mange regnet med at forhandlingene måtte gå over i en forliksfase. Men etter harde forhandlinger oppstod det enighet om et kompromiss, og det er nå klart for avstemning om REACH i Parlamentet den 13. desember.

Kompromisset har møtt kritikk fra europeiske miljøorganisasjoner som beskylder EU-institusjonene for å ha gitt etter for industriens interesser. Medlemmer av Europaparlamentet sier på sin side at dette var det beste avtalen de kunne oppnå enighet om.

Formålet med REACH er å rydde opp i en uoversiktlig jungel av tusenvis av kjemikalier og ansvarliggjøre industrien ved produksjon og bruk av disse. Lovverket skal bidra til å dokumentere negative effekter på helse og miljø, samt sørge for en utfasing i bruk og produksjon av farlige kjemikalier. Industrien er på sin side redd for høye kostnader hvis det nye lovverket blir for strengt.

100.000 ”ukjente” kjemikalier

Det mangler kunnskap om 99 prosent av kjemikaliene (ca. 100.000) som kom på markedet før 1981, såkalte ”eksisterende kjemikalier”. Dette skyldes at det før 1981 ikke ble krevd tester som kunne avsløre eventuelle helse- og miljøskader før de ble sluppet på markedet. Det finnes 3.000 såkalte ”nye kjemikalier” som måtte gjennom et mye strengere testprogram etter 1981.

REACH vil omfatte ca. 30.000 av disse gamle kjemikaliene og krever at det gjennomføres helse- og sikkerhetstester av disse. Stoffer produsert eller importert i mindre mengder (1-10 tonn pr. år) er unntatt en full helse- og sikkerhetstest for å holde kostnaden nede for industrien. Dette er anslått å omfatte 17.000 stoffer.

Svekket substitusjonsplikt

Tungt nedbrytbare og bioakkumulerende kjemikalier skal byttes ut når tryggere alternativer eksisterer. Derimot er kravene ikke like strenge for kreftfremkallende og mutagene (skader på arvestoffet) stoffer. De vil bli godkjent for videre bruk dersom produsenten kan vise at de har tilstrekkelig kontroll på stoffene. Hvordan man skal tolke begrepet ”adequate control” vil sikker bli gjenstand for mange diskusjoner. Regelverket er også svekket for de svært betenkelige stoffene vi finner i gruppen hormonhermere. Disse endrer balansen mellom hormoner i organismer og fører til skader på reproduksjonsevnen. Bellona mener det er skammelig at det nye lovverket ikke krever at disse stoffene, som vi vet har svært skadelige effekter på helse- og miljø, ikke vil være gjenstand for en streng substitusjonsplikt.

13. desember vil det voteres over REACH i Europaparlamentet og fem dager senere vil forslaget være oppe til avstemning i Ministerrådet. Stemmes det for i begge disse instansene vil EUs nye kjemikalielovverk trolig tre i kraft april 2007.