Nyheter

– CO2-håndtering det beste våpen!

Solsikke
(Foto: Wikimedia)

Publiseringsdato: 17. mars, 2007

Skrevet av: Paal Frisvold

– CO2-håndtering er det beste våpen i krigen mot klimaendringer, sa Frederic Hauge da han innledet debatten om CO2-håndtering på helgens store europeiske kongress for grønne partier.

Rundt 300 delegater fra grønne partier i 35 europeiske land deltar på den årlige kongressen for grønne partier i Berlin. Bellonas leder Frederic Hauge var invitert til å holde et innlegg i dag, lørdag, om hvordan De grønne bør forholde seg til CO2-håndtering.

Hva kan man gjøre?

Åpningstalene på kongressen ble blant annet holdt av Tysklands tidligere utenriksminister Joschka Fisher og den fransktyske lederen av grønne europaparlementarikere, Daniel Cohn-Bendit.

Tittelen på kongressprogrammet har vært: ”Change your mind – not your climate". Hva skal De grønne gjøre når alle snakker klimaendringer? Den store utfordringen for både de Grønne og alle andre er hvordan man konkret skal gå fram for å redusere utslippene av klimagasser. Samtidig står eliminering av kjernekraft høyt på prioriteringslisten for De Grønne.

Ikke tilstrekkelig

Claude Turmes, Europaparlamentets fremste talsmann i energispørsmål, tok tak i de konkrete utfordringene i sitt innlegg ”The Green Alternative Scenario” .

Energieffektivisering og produksjon av fornybar energi stod naturlig nok øverst på listen – noe det er konsensus om. Men det kom også klart frem at disse strategiene ikke er tilstrekkelig for å nå de målene om kutt i CO2-utslipp som EU har satt: over 50 prosent innen 2050.

Et stort gap

Det var dette gapet, mellom det store behovet for energi og den relativt lille forsyningen som kommer fra fornybare kilder, som Hauges innlegg dreide seg om.

– Vårt mål er en bærekraftig energikjede, men for å nå dette kommer vi ikke utenom fossile energikilder, sa Bellona-lederen.

Hauge brukte mye av tiden på å trekke opp mulighetene CO2-håndteringsteknologi kan bety for andre sektorer og industrisegmenter: produksjon av hydrogen til transportsektoren, muligheten til å drive ut metan av dype kullreservoirer og ikke minst CO2-håndtering ved forbrenning av biomasse – hvor resultatet vil være en netto reduksjon av CO2 fra atmosfæren.

Kina og India

Hauge la også stor vekt på det moralske ansvaret velstående land i Europa har for å sørge for billigere renseteknologi. Kostnadene for CO2-håndtering må reduseres så mye at teknologien kan tas i bruk i Kina og India, slik at disse landenes økonomiske utvikling kan fortsette uten at verden utsettes for ytterligere klimaendringer.

– CO2-håndtering, dundret Hauge i den store betongssalen i det tidligere øst-Berlin, er det mest effektive våpen i krigen mot klimaendringer!

Greenpeace uenig

Etter Hauges innlegg ble Greenpeace’s representant, Gabrielle von Goerne, invitert til å kommentere innlegget. Hun mente at CO2-håndtering ikke var veien å gå, og argumenterte med at teknologien trenger 10-15 år på å bli ferdig og tilgjengelig.

– Dessuten kommer teknologien for sent, den er for dyr, og den kan lede til ødeleggelse av grunnvannet, sa von Goerne.

Ikke realistisk

Greenpeace frykter at CO2-håndtering vil skape problemer for kommende generasjoner som skal overta lagringsreservoarene for CO2.

Med henvisning til Hauges utsagn om at CO2-håndtering er en ”bridging technology” til en bærekraftig energikjede, sa von Goerne at man må unngå fortsatt bruk av kull, og heller gå direkte og umiddelbart over til en økonomi basert på fornybare energikilder.

Slik Bellona ser det er en slik direkte og umiddelbar overgang til å bruke bare fornybare energikilder dessverre ikke realistisk. På bakgrunn av studier og forskning på CO2-lagring mener Bellona også at slik lagring er trygt.