Nyheter

Frederic Hauge ny viseformann i EU-organ

Frederic Hauge
Dag Thorenfeldt

Publiseringsdato: 15. mars, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona-leder Frederic Hauge er utnevnt til viseformann i EUs Teknologiplattform for CO2-håndtering. Flere andre representanter fra Bellona har også fått viktige posisjoner i dette EU-organet.

I går ettermiddag ble Frederic Hauge enstemmig valgt til vervet som viseformann i den europeiske Teknologiplattformen for CO2-håndtering.

Samtidig har Bellona fått tildelt posisjoner i samtlige fire arbeidsgrupper i Teknologiplattformen. Rådgiver i Bellona Europa, Paal Frisvold, og leder av Bellonas energiavdeling, Beate Kristiansen, har fått lederansvar for hver sin arbeidsgruppe.

– Dette er stort for oss. Nå vil vi kunne representere Teknologiplattformen utad og vi vil ikke minst få mulighet til påvirke prosessen ytterligere. CO2-håndtering vil bli ekstremt viktig framover, sier en fornøyd Frederic Hauge.

Konkrete bidrag

Teknologiplattformens fulle navn er European Technology Platform on Zero Emission Fossil Fuel Power Plants, som regel forkortet til ZEP eller Teknologiplattformen. Bellona har vært representert i ZEP siden starten i juni 2005, men i forbindelse med at ZEP nå omorganiseres har Bellona fått en viktigere rolle enn tidligere.

Så langt i ZEP-arbeidet har Bellona bidratt til en rekke konkrete forslag til europeisk klimapolitikk. Det var Bellonas Aage Stangeland som gjorde mye av forarbeidet til dokumentene som fastsatte ZEPs mål om å redusere CO2-utslippene fra EUs kraft- og prosessindustri med 56 prosent innen 2050.

Den nye energi- og klimapolitikken som nylig ble vedtatt i EU har på flere områder blitt påvirket av ZEPs arbeid. Målet om å bygge 10-12 demonstrasjonsprosjekter for energiproduksjon av kull og gass med CO2-håndtering er kjempet fram av ZEP.

Sterkt representert

Ingen andre europeiske miljøorganisasjoner er representert i så sterk grad som Bellona i ZEP. Organet består i hovedsak av representanter fra energisektoren, som for eksempel Shell, Statoil, Vattenfall og Alstom, og forskere. Andre aktører fra miljøbevegelsen som deltar i ZEP er WWF, CAN (Climate Action Network) og Greenpeace.

Det er ZEP selv, i samarbeid med Europakommisjonen, som foretar utnevnelsene. Bellona ser derfor på utnevnelsene som en viktig anerkjennelse fra den europeiske energisektoren og ikke minst EU.

– Gjennom å ha jobbet med dette i 8-9 år har Bellona en oversikt og en erfaring veldig få andre har. Samtidig har vi ingen særinteresser i dette. Vi jobber bare for miljøet, sier Hauge.

Nye arbeidsgrupper

I tillegg til å sitte i ledelsen for ZEP vil Bellonas leder også delta i den nye arbeidsgruppen for demonstrasjonsprosjekter. Denne gruppen skal se på finanisering, valg av teknologi og kriterier for utvelgelse av demonstrasjonsprosjekter.

Paal Frisvold ved Bellonas Brussel-kontor er en av lederne av gruppen som skal jobbe med policy- og reguleringsspørsmål. Hovedoppgaven til denne gruppen er å sørge for at eksisterende regeverk ikke står i veien for CO2-håndtering, og den skal jobbe opp mot både Europakommisjonen og medlemslandene. Frisvold sitter i tillegg i koordineringskomiteen for ZEP.

Kommunikasjon og teknologi

Beate Kristiansen, som leder Bellonas energiarbeid, er utnevnt til å være en av lederne i arbeidsgruppen for offentlig kommunikasjon. Formålet med arbeidet i denne gruppen er å sørge for at saklig informasjon blir lett tilgjengelig og at CO2-håndtering blir til et forståelig begrep fro alle.

I den fjerde arbeidsgruppen, for teknologi, er Bellona-rådgiver Aage Stangeland Bellonas representant. Teknologigruppen skal videreføre teknolgiarbeider fra forrige runde og definere behovet for forskning på teknologi for fangst, transport og lagring av CO2.

– Alle disse oppgavene innebærer noen virkelig kraftige utfordringer for Bellona framover, sier Hauge.

CO2-håndtering er ett av tre helt nødvendige tiltak for å møte klimautfordringene verden står overfor. De andre to er energieffektivisering og fornybar energi.