Nyheter

Subsidier nødvendig

(Foto: Ola Innset/Bellona)

Publiseringsdato: 26. april, 2007

Skrevet av: Ola Innset

– Fornybar energiproduksjon i Norge må få langt bedre rammevilkår, sa Marius Holm under Bellonas seminar om Europas klima- og energipolitikk. Han mener subsidiering av fornybar energi er absolutt nødvendig for å sikre store utslippskutt.

– Norge ser bare på hvordan vi kan nå Kyoto-målene billigst mulig. I EU løfter de blikket og prøver å finne ut hvor vi må være i 2050 hvis utslippene skal ned med 80 prosent, slik som FNs klimapanel anbefaler, sa nestleder i Bellona Marius Holm under sitt foredrag ”Bindende målsetninger for fornybar energiproduksjon – veien frem”.

Kvoter billigere

De fleste økonomiske fagmiljøer er i mot støtteordninger for fornybar energi fordi kvotekjøp er billigere. Dette er ikke Holm uenig i, men han mener altså vi må løfte blikket og se framover.

– 80 prosents utslippskutt er umulig uten å etablere en ren energikjede, sa Holm.

– Hvor høy må kvoteprisen være for at solenergi skal kunne være konkurransedyktig? spurte han, og besvarte sitt eget spørsmål med at ”den vil måtte være så høy at det ikke går an å snakke om det engang”.

Bellona mener solenergi og annen fornybar energiproduksjon må hjelpes opp på beina, og at man ikke kan vente til kvoteprisen gjør det lønnsomt, men derimot begynne med en gang. Dette vil bli dyrt og økonomene vil hevde det er ineffektivt, men det er det som må til.

– Hadde det ikke vært for Tyskland, Japan og Californias ”ineffektive” subsidieringstiltak, ville ikke det norske solenergiselskapet REC ha eksistert i dag, sa Holm, som berømmet EU for deres satsing på en ren energikjede for framtiden:

– Det er ikke nok å drive forskning og lage avgifter, EU driver med konkret teknologiimplementering, som bygging av infrastruktur for offshore vindkraft.

Enormt potensial

Sammen med Skottland er Norge det landet i verden med størst potensial for vindkraft, allikevel er vi et av de landene med minst utbygging. Når EU og EØS-landene skal lage såkalte National Action Plans for fornybar energi, vil Norges tiltak per i dag ikke bli godkjent. Dette til tross for at 99 prosent av strømmen vi bruker kommer fra fornybar vannkraft.

– EU vil se på vært enkelt lands forutsetninger for fornybar energiproduksjon og da er det klart at potensialet i Norge er enormt. Det er uansett snakk om energi og ikke bare strøm, sa Holm, som også presiserte at vi er del av et nordeuropeisk kraftmarked med mye strøm fra fossile energikilder.

– Norge er ikke et fornybart samfunn, vi bruker fossil energi til å drive installasjoner på sokkelen, fossil energi til transport, og eksporterer selvfølgelig store mengder olje, sa Holm.

– Med vårt potensial for fornybar energi er det klart at vi må gå foran og starte satsingen på fornybar energi. Da må støtteordningene bli langt bedre. Dagens påslag på åtte øre per kilowattime produsert vindkraft er altfor dårlig, og fører til at potensielle vindkraftutbyggere sitter på gjerdet og ser etter investeringsmuligheter i andre land, sa Holm.