Nyheter

Velger ut CO2-håndteringsprosjekter

Paal Frisvold og Aage Stangeland fra Bellona på dagens seminar
(Foto: Ola Innset/Bellona)

Publiseringsdato: 26. april, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Innen et år vil EU velge ut 10-12 prosjekter i Europa for CO2-håndtering, og Bellona er med i prosessen. Gasskraftverkene på Kårstø, Tjeldbergodden og Mongstad er blant kandidatene. På dagens EU-seminar la Bellona fram forslag til hvordan prosjektene bør velges ut.

På anbefaling fra Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP), der Bellona deltar, bestemte EU seg i mars for å etablere 10-12 demonstrasjonsprosjekter for CO2-håndtering i Europa.

En lang rekke prosjekter i Europa vil ønske å være blant disse 10-12 prosjektene, fordi det kan medføre en betydelig økonomisk støtte fra EU.

Foreslår kriterier

Bellona har deltatt i Den europeiske teknologiplattformen siden den ble etablert for to år siden, og er veldig fornøyd med at det nå er bestemt at EU skal satse på slike demonstrasjonsprosjekter, eller ”flaggskip-programmet” som det nylig er blitt kalt. Bellona ønsker nå å få fortgang i prosessen, og har derfor tatt initiativ til å identifisere en rekke kriterier for utvelgelsen.

Den såkalte skyggegruppen, et forum for norske aktører som jobber med CO2-håndtering, har bidratt med en rekke kommentarer og innspill, som gjorde at Bellona kunne legge fram sine forslag til kriterier for utvelgelsen på dagens Bellona-seminar om EUs energi- og klimapolitikk.

Mål for alle prosjektene

Nedenfor er Bellonas forslag til hvilke kriterier de 10-12 prosjektene samlet må oppfylle for å gi en god og bred erfaring med CO2-håndtering:

 1. CO2-fangst fra både kull- og gasskraftverk, samt industriutslipp.
 2. CO2-fangst både før og etter forbrenning, samt forbrenning med ren oksygen i stedet for luft.
 3. CO2-lagring både til havs og til lands, i akvifier og i nedstengte olje- og gassreservoarer.
 4. Ulike teknologier for kullkraftverk.
 5. Transport med både rør og skip.
 6. Mulighet til å koble flere CO2-kilder sammen i samme infrastruktur.
 7. En geografisk fordeling.
 8. Bruk av CO2 til meroljeutvinning (EOR).
 9. Innblanding av biomasse i brenselet.
 10. Både nye og eksisterende kraftverk.

Krav til hvert enkelt prosjekt

Her er Bellonas forslag til krav som bør stilles til hvert enkelt CO2-håndteringsprosjekt som ønsker å bli et av EUs 10-12 prosjekter. Alle prosjektene kan ikke oppfylle samtlige kriterier, men målet er at prosjektene som velges ut må oppfylle så mange som mulig.

 1. Prosjektet må inkludere fangst, transport og lagring av CO2.
 2. Forskning og utvikling innen fangst, transport og lagring bør være en del av prosjektet.
 3. Bidra med teknologisk utvikling og kostnadsreduksjoner for CO2-håndtering.
 4. Sørge for mer enn 0,5 million tonn fanget og lagret årlig.
 5. Renseprosenten bør være mer enn 85 prosent.
 6. Bidra til metoder for sikker lagring.
 7. Bidra med relevant informasjon til allmennheten.
 8. Identifisere behov for lover og rammeverk.
 9. Ha en økonomisk lønnsom forretningsmodell.
 10. Definere tiltak for hvordan CO2-håndtering kan bli en del av klimatiltak i u-land (CDM).
 11. Være i drift senest i 2015.
 12. Vare i minst 10 år.
 13. Dokumentere at konseptet kan kommersialiseres og tas i bruk i stort omfang.
 14. Gjennomføre risikoanalyser og utvikle sikkerhetsrutiner.

Avgjørelse før nyttår

EU vil nå ta disse kriteriene til vurdering, og Bellona vil fortsette det nære arbeidet med Europakommisjonen fram mot utgivelsen av den forestående Hvitboken, en form for stortingsmelding, mot slutten av året.

Det er Kommisjonen, i samarbeid med ZEP, som tar den endelig avgjørelsen, og den er ventet før utgangen av året.