Nyheter

Pilotprosjekt for CO2-lagring åpnet

EUs energikommissær Andris Piebalgs
(Foto: Beate Kristiansen/Bellona)

Publiseringsdato: 19. juni, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Europas første pilotprosjekt for å teste lagringsmetoder for CO2 på land ble åpnet i Ketzin utenfor Berlin i forrige uke. EUs energikommissær Andris Piebalgs stod for åpningen, og sa at prosjektet er et viktig skritt i EUs kamp mot klimaendringer.

– Denne pilotinstallasjonen – den første i sitt slag på land i Europa – vil gi oss verdifull kunnskap om praktiske sider ved å lagre CO2 fra kraftverk under bakken, sa Piebalgs.

Han la vekt på at EU har et mål om å redusere klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020, og at den europeiske kraftsektoren er nødt til å redusere sine utslipp drastisk for å nå dette målet. CO2-håndtering har potensial til å sørge for store utslippsreduksjoner til en akseptabel kostnad, mente EU-kommissæren.

Overvåke CO2

I Ketzin skal man teste ut forskjellige metoder for å injisere CO2 i saltvannsørende geologiske formasjoner 1.800 meter under bakken. Prosjektet vil etablere konkrete redskap og modeller for hvordan man overvåker CO2-lagring over tid.

Lagringsprosjektet er del av et av EUs aller største forskningsprogram, som heter CO2 SINK og koster 30 millioner euro. Norge er med på å finansiere prosjektet sammen med EUs medlemsland.

En viktig brikke

Bellona-leder Frederic Hauge, som er viseformann i Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP), var invitert til åpningen.

– Dette er et meget viktig skritt i riktig retning. Prosjektet i Ketzin er en helt sentral brikke i puslespillet som må på plass for å få til storskala CO2-håndtering i Europa. Det er godt å se at EU jobber konkret og langsiktig for å realisere de planene vi har jobbet med i ZEP, sier Hauge.

bodytextimage_Ketzin-Frederic-og-Beate.jpg Photo: (Foto: Bellona)

 

Ketzin-prosjektet har en viktig rolle i EUs videre arbeid med å utvikle teknologi for sikker lagring på land. Piebalgs fremhevet også at den erfaring konkrete prosjekter som det i Ketzin gir, vil være viktig for at EU skal få på plass sine 10-12 demonstrasjonsprosjekter for CO2-håndtering innen 2015.

Lagring offshore

Det finnes allerede prosjekter for CO2-lagring offshore. I Norge har Statoil siden 1996 injisert én million tonn CO2 årlig fra Sleipner-feltet i Nordsjøen, i den såkalte Utsira-formasjonen. Denne lagringen blir nøye overvåket, og erfaringen tilsier at CO2 blir lagret sikkert og uten lekkasjer.

I Sahara blir CO2 lagret under ørkensanden, i gassfeltet In Salah. Det finnes også en håndfull andre lagringsprosjekter verden over. Metoder for injeksjon, måling og overvåking eksisterer dermed allerede, men Ketzin-prosjektet vil bidra til videreutvikling av disse metodene, samt utvikling av felles, generelle retningslinjer og krav til CO2-lagring.