Nyheter

Informerer Europa om CO2-rensing

Beate Kristiansen
(Foto: Nils Bohmer, Bellona)

Publiseringsdato: 6. september, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

I Norge vet mange hva CO2-håndtering er, men europeere flest vet lite og er derfor skeptiske til denne løsningen. Nå skal Bellonas Beate Kristiansen sette i gang et europeisk informasjonsarbeid om CO2-håndtering.

I går var deltakerne i Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP) samlet i Madrid. Der ble man enige om en omfattende plan for informasjonsarbeid knyttet til CO2-håndtering – det å fange CO2 fra store utslippskilder og lagre det trygt under bakken eller under havet.

Leder av Energi-avdelingen i Bellona, Beate Kristiansen, er en av to ledere i arbeidsgruppen som skal jobbe med informasjon om CO2-rensing – eller mer korrekt: CO2-håndtering. Hun ser et stort behov for bevisstgjøring i Europa:

– Vi har forskning som viser at de som ikke vet noe særlig om CO2-håndtering gjerne er skeptiske. Men jo mer folk vet om det å samle opp og lagre CO2, jo mer positivt innstilt er de. Og vi er avhengige at folk støtter denne løsningen for at den skal bli gjennomført, sier Kristiansen.

Klimaløsning

Bellona – og de fleste andre aktørene som kjemper mot klimaendringer – jobber for å få gjennomført tre ulike tiltak: mer fornybar energi, energieffektivisering og CO2-håndtering.

– Den globale oppvarmingen er en så enorm utfordring, og vi har så dårlig tid at det er helt nødvendig å satse for fullt på alle disse tre løsningene. Det å spare mye strøm eller gjøre alt vi kan for å få på plass mer fornybar energiproduksjon er ikke nok. Vi er helt avhengige av CO2-håndtering, sier Kristiansen.

Stort skritt

Kristiansen har samarbeidet med mer enn 20 eksperter fra forskningsmiljøer og fra kraft- og petroleumsindustrien for å komme fram til planen for informasjonsarbeidet som nå skal gjennomføres.

Etter at hun presenterte planene under møtet i Madrid i går, sa hun at arbeidet nå har kommet et stort skritt videre:

– Dette er viktig for arbeidet med å fremme CO2-håndtering i Europa. Nå er vi enige om hva vi skal gjøre, og vi er snart klare for å gå ut og fortelle hvorfor CO2-håndtering er så viktig for å få gjort noe med klimaendringene, sier hun.

– Det er stor mangel på lett tilgjengelig informasjon om CO2-håndtering, så det er vår utfordring. Det finnes en del ekspertrapporter, men de er ikke så lett å finne eller forstå, legger hun til.

Kristiansen og ZEP skal lage et informativt nettsted om CO2-håndtering, holde foredrag og informasjonsmøter, delta på konferanser og skrive artikler.

Kommisjonen

Representanter fra Europakommisjonen var til stede på gårsdagens møte i Madrid, og ga klart uttrykk for at kommunikasjon vil stå sentralt når EU om noen måneder skal legge fram sin strategi for satsningen på CO2-håndtering.

Så langt er det klart at EU vil satse på 10-12 demonstrasjonsprosjekter for CO2-håndtering i Europa. Kanskje også Kina skal ha et av disse europeiske demonstrasjonsanleggene.

Det finnes allerede flere typer teknologi for CO2-håndtering i bruk. I Norge har Statoil årlig lagret én million tonn CO2 fra gassfeltet Sleipner i geologiske formasjoner under havbunnen, den såkalte Utsira-formasjonen. Denne CO2-lagringen har foregått helt siden 1996.

Viktigste organ

ZEP er EUs viktigste organ for CO2-håndtering og Bellona har vært representert i ZEP siden oppstarten i 2005. I tillegg til at Bellona-leder Frederic Hauge er viseformann er Bellona representert i alle fire arbeidsgruppene i ZEP.

Seniorrådgiver i Bellona Europa, Paal Frisvold, er en av tre ledere av gruppen Policy and Regulations. Frederic Hauge er medlem av gruppen Demonstration and Implementation, Aage Stangeland er medlem av gruppen Technology og Beate Kristiansen er en av to ledere av gruppen Public Communication.