Nyheter

Storbritannia på offensiven

Storbritannias flagg

Publiseringsdato: 17. oktober, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

I november skal Storbritannia lansere en konkurranse for kullkraftprosjekter med CO2-håndtering der vinneren blir sponset av staten. Samtidig jobber britene aktivt for å utvikle et europeisk samarbeid med Kina om CO2-håndtering.

At Storbritannia ville lansere en CO2-håndteringskonkurranse ble klart allerede i mars, men den endelige lanseringen skjer først i november. Interessen blant internasjonale aktører forventes å bli stor.

Nytt kriterium

Forrige uke ble det klart at det vil bli et krav at renseprosjektene som deltar i konkurransen må være basert på såkalt post-combustion, det vil si at CO2 skilles ut etter forbrenningsprosessen på kullkraftverket.

– Våre analyser viser at post-combustion er den mest relevante teknologi for de fleste kullkraftverk i verden. Et kommersielt demonstrasjonsanlegg for denne teknologien åpner opp for store muligheter, ikke bare for Storbritannia, men for hele verden, sier handelsminister John Hutton i en pressemelding.

Selv om britenes initiativ har fått en positiv mottakelse, er det ikke alle i industrien som er fornøyd med detaljene. The Carbon Capture and Storage Association mener den britiske regjeringen ikke skulle ha låst seg til post-combustion. Alternativene er pre-combustion og oxy-fuel combustion.

Kyoto

Renseanlegget som vinner konkurransen skal bygges med statlig støtte innen 2014, og vil bli et av verdens aller første full skala-anlegg for CO2-håndtering. Før dette initiativet fra Storbritannia kom har det bare vært regjeringene i Norge og USA som har forpliktet seg til å støtte storskala-anlegg for CO2-håndtering.

– CO2-håndtering må spille en avgjørende rolle framover. Vi har ikke tiden på vår side, sa den britiske miljøvernministeren, Joan Ruddock, under generalforsamlingen for Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP) tidligere denne måneden.

– Storbritannia jobber for nye retningslinjer slik at CO2-håndteringsprosjekter kan bli en del av Kyoto-avtalens andre periode, sa Ruddock.

Hun understreket flere ganger at klimakrisen krever et effektivt arbeid med løsninger.

– Vi har hastverk, og det er nødvendig med et sterkt lederskap de neste årene.

Kina

Sammen med Europakommisjonen inviterte Ruddocks departement, Defra, til et ekspertmøte om CO2-håndtering og Kina i den britiske ambassaden i Paris 2. oktober. Bellonas Paal Frisvold var ordstyrer på dette møtet.

bodytextimage_Frisvold_2_okt_07.jpg Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

– Kina er blant landene med minst utslipp per innbygger, men totalt sett har Kina nå gått forbi USA og er det landet i verden som slipper ut mest CO2. Dét er utfordringen, sa Frisvold innledningsvis.

Statsråd Ruddock var til stede også på dette møtet, og hun var tydelig fornøyd med Storbritannias posisjon i arbeidet med å etablere anlegg for CO2-håndtering i Kina. Britene har etablert en egen statlig institusjon for arbeidet, kalt NZEC (Near Zero Emissions Coal Demonstration).

– Storbritannia er svært engasjert i disse spørsmålene, men vi klarer ikke dette uten at også andre medlemsstater i EU blir med, sa Ruddock.

Flaggskip

Foreløpig er imidlertid mye usikkert når det gjelder CO2-samarbeid mellom Europa og Kina, og Ruddock kunne ikke presentere konkrete prosjekter.

I Den europeiske teknologiplattformen (ZEP) går debatten om hvorvidt flaggskipprogrammet – et europeisk program for etablering av 10-12 demonstrasjonsanlegg innen 2015 – skal inkludere et anlegg i Kina.

En sentral skikkelse i ZEP, Nick Otter fra Alstom, sa at uansett om Kina blir en del av flaggskipprogrammet eller ikke må det være stor åpenhet og et nært forhold mellom de ulike aktørene. Graeme Sweeney fra Shell er en annen sentral aktør i ZEP. Han uttrykte en klarere mening:

– Selvfølgelig må Kina være med i Flaggskip-programmet, sier han.

Også Bellona er positivt innstilt til at ZEP og EU har en nær dialog om etablering av det første anlegget for CO2-fangst i Kina.

– Ja, vi ser gjerne at det ene av de 10-12 demonstrasjonsanleggene kommer opp i Kina, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Coach og GreenGen

EU har allerede et samarbeidsprosjekt kalt Coach for kullkraftverk med CO2-håndtering i Kina. I dette prosjektet vurderer elleve europeiske og ni kinesiske industriselskap, universiteter og forskningsorganisasjoner spørsmål som hvor anlegg bør ligge og hvilken teknologi som bør brukes.

På Defra-møtet i Paris var det flere aktører som ga uttrykk for at det er nødvendig med parallelle løp: CO2-håndtering må komme på plass i Kina så snart som mulig, ikke lenge etter at Europa har testet ut sine første anlegg.

Kina selv står imidlertid ikke på sidelinja. Selv om problemene med klimagasser ikke står like høyt på dagsorden i Kina som i Europa, er den lokale forurensningen et stort problem man ønsker å unngå, og det ser ut til å være den viktigste grunnen til at kineserne jobber med å ta i bruk CO2-håndtering.

Det kinesiske prosjektet GreenGen har bestemte planer om å etablere et fullskala-renseanlegg ved et kullkraftverk i 2015.