Nyheter

– EU vil aldri stanse Mongstad

EUs energikommissær Andris Piebalgs
(Foto: Europakommisjonen)

Publiseringsdato: 23. november, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

I likhet med Bellona går nå EUs energikommissær Andris Piebalgs ut og avviser at EU vil stikke kjepper i hjulene for CO2-håndteringsprosjektet på Mongstad.

I oktober sa olje- og energiminister Åslaug Haga at hun fryktet at CO2-håndteringen på Mongstad ville bli utsatt, og i verste fall skrinlagt, på grunn av EUs strenge regler for statsstøtte. Nå får hun et klart svar fra Brussel:

– EU vil aldri stanse Mongstad, sier energikommissær Andris Piebalgs til NTB.

Leverer ikke

Da Hagas utspill ble debattert i oktober sa Bellona at EU er en internasjonalt viktig pådriver for CO2-håndtering, og at det var helt feil å skape et bilde av EU som en fiende i spørsmålet om CO2-håndtering.

Seniorrådgiver ved Bellona Europa, Paal Frisvold, ba norske myndigheter om heller å sørge for å gjøre sin del av jobben med å få CO2-håndtering på plass i Norge.

Piebalgs påpeker nå at den norske regjeringen først i sommer notifiserte Mongstad-prosjektet til EFTAs overvåkingsorgan ESA, og at ESA så langt mener notifikasjonen ikke inneholder tilstrekkelig informasjon til å kunne behandles.

– Hvis Norge ikke har levert nok informasjon, så er ikke det vår skyld, sier Piebalgs.

Aldri bekymret

Bellona har også vært klare på at årsaken til at CO2-håndteringen på Mongstad og EUs statsstøtteregler har vært uavklart skyldes at Norge har vært sene med å sende inn konkret informasjon til ESA.

– Vi har aldri vært bekymret for hva Kommisjonen skal mene i denne saken. Nå må vi se framover, og Norge må få notifisert fullskala-anlegget på Mongstad, sier Paal Frisvold og legger til:

– Vi må se på EU som en partner og ikke en motstander i spørsmål om CO2-håndtering. De vil oss faktisk veldig godt.

Nye regler fra EU

I januar vil Europakommisjonen legge fram forslag til hvordan fangst og lagring av CO2 – CO2-håndtering – bør kunne finansieres og reguleres. De konkrete forslagene vil blant annet gjelde statsstøtte. Samtidig kommer Kommisjonen med lovforslag som gjelder fornybar energi og energieffektivitet.

Forslagene fra Kommisjonen er forventet å komme 23. januar, og vil da bli lagt fram for Europarådet og Europaparlamentet. Forslagene er en oppfølging og en konkretisering av den klimapolitiske pakken som ble presentert tidligere i år.

– Vi er imponert over det vi har sett av Kommisjonens planer når det gjelder CO2-fangst og lagring. EU vil få på plass verdens første integrerte regelverk for lagring av CO2, for utvelgelse av lagringssteder og overvåking av lagringen, sier Bellonas Frisvold.

– Kommisjonen har nå gitt CO2-håndtering en sentral plass i EUs strategi for å bekjempe klimaendringer.