Nyheter

Store muligheter for CO2-håndtering i EU

Frederic Hauge på klimamøtet på Bali
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 7. desember, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

I går orienterte Frederic Hauge om EUs planer for CO2-håndtering på klimamøtet på Bali. Han fortalte at EU kan fjerne mer enn halvparten av sine CO2-utslipp ved hjelp av CO2-håndtering.

EU arrangerte i går en side event om situasjonen for fangst og lagring av CO2 – eller CO2-håndtering – i EU. Til tross for at Norge ikke er med i EU var det en nordmann som presenterte planene om et flaggskip-program for CO2-håndtering i EU.

I kraft av sin posisjon som viseformann i Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP) fortalte Bellona-leder Frederic Hauge at flaggskip-programmet er et prosjekt for 10-12 demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering i Europa. Teknologien for CO2-håndtering finnes allerede, og disse prosjektene skal bidra til å vise hvordan CO2-håndtering faktisk fungerer.

Lovverk

En rekke interesserte tilhørere var møtt opp i et av EUs to telt på konferanseområdet for klimamøtet på Bali. Med et durende air condition-anlegg i bakgrunnen informerte først Jürgen Lefevere fra Europakommisjonen om arbeidet med å etablere lover og regler for CO2-håndtering.

– Fangst og transport av CO2 vil bli regulert gjennom eksisterende lovverk, men vi lager et nytt rammeverk for lagring, sa Lefevere.

Forslaget til det nye lovverket om lagring vil bli presentert i januar, og det vil handle om utvelgelse av steder og overvåking av disse, i tillegg til spørsmål om ansvarsforhold og prosedyrer for eventuelle lekkasjer.

Lefevere fortalte også at Europakommisjonen snart legger fram et forslag, en ”communication”, om finansiering av CO2-håndtering.

Risiko

Forskerne Heleen de Coninck fra Nederland og Paul Zakkour fra Storbritannia orienterte om potensiell risiko ved CO2-håndtering. Zakkour sa blant annet at man antar at et godt rammeverk for lagring vil sikre en riktig utvelgelse av lagringssteder.

Eventuelle lekkasjer ved transport eller lagring kan imidlertid ikke utelukkes helt, og de kan innebære en viss forsuring av havet eller jordbunnen.

Hauge viste imidlertid til den norske lagringen av CO2 i Utsira-formasjonen utenfor norskekysten. Der har allerede en million tonn CO2 årlig blitt lagret siden 1996, uten noen form for lekkasjer.

– Denne Utsira-formasjonen alene vil kunne lagre alle CO2-utslippene fra EU de neste 400 årene, sa Hauge.

Stort potensial

Hauge viste til at Europa-kommisjonen har uttalt at EU ikke vil klare å redusere utslippene sine med så mye som 50 prosent innen 2050 uten å ta i bruk CO2-håndtering.

Bellonas beregninger, som brukes av Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP), tilsier at en tredel av alle utslippene i verden kan fjernes med CO2-håndtering. I rike deler av verden, som i EU eller i USA, er potensialet større: Der kan mer enn halvparten av utslippene fjernes på denne måten.