Nyheter

Bindende krav om mer fornybar

Bilde er fra Blyth Harbour Wind Farm. Parken har ni 300 kW møller. I 60 årene var Blyth den største havnen for kulleksport i Europa. I dag produserer den rein vindkraft.
Foto: Border Wind

Publiseringsdato: 23. januar, 2008

Skrevet av: Guro Hauge

I dag presenterer Europakommisjonen sitt forslag til et direktiv for fornybar energi. Direktivet forplikter de enkelte medlemslandene i EU til ambisiøse, men realistiske mål for fornybar energi.

Forslaget innebærer at EU skal øke sin produksjon av fornybar energi fra 8,5 prosent til 20 prosent innen 2020.

I forhold til det gamle direktivet om fornybar energi inneholder kommisjonens forlag nå bindende mål for medlemslandene. Dersom de ikke oppfyller målene i direktivet skal dette få konsekvenser.

Vil gjelde for Norge

Det nye fornybar-direktivet er EØS-relevant og vil derfor også gjelde for Norge. Hvor stor andel fornybar energi Norge vil bli pålagt å produsere er fortsatt uvisst. I Norge er allerede en veldig stor andel av energiproduksjonen fornybar, på grunn av vår vannkraft.

Direktivet krever imidlertid at også land med høy andel fornybar energi i dag øker denne ytterligere. Sverige, som allerede baserer mye av sin energiproduksjon på fornybare kilder har, har fått klare krav til å øke andelen betraktelig. Også Norge kan derfor vente seg ambisiøse forpliktelser.

– Bellona vil jobbe for det stilles høye krav til den norske satsingen på fornybar. Vi har de beste vindforholdene i Europa og vi har også også et stort potensial for annen fornybar energi. Det er derfor rett og rimelig at Norge tar ansvar, sier rådgiver Ane T. Brunvoll i Bellona.

Handel med garantier

Direktivforslaget åpner for handel med opprinnelsesgarantier. Opprinnelsesgarantier gir bevis for at den oppgitte mengden energi er fornybar.

– Mange EU-land vil ha store problemer med å nå målsetningene. Dette gjør at direktivet vil kunne bidra til å realisere noe av det enorme potensialet for norsk offshore-vindkraft i Nordsjøen gjennom handel med opprinnelsesgarantier, sier Brunvoll.

Direktivet skal nå behandles i EUs minsterråd og Europaparlamentet. Forhåpentlig vil EU-organene komme frem til en enighet før Europaparlamentsvalget i juni 2009.