Nyheter

Klimalokomotivet

Dr. Aage Stangeland, rådgiver i Energi-avdelingen i Bellona
(Foto: Nils Bøhmer/Bellona)

Publiseringsdato: 28. januar, 2008

Skrevet av: Aage Stangeland

Med alle forslagene Europakommisjonen la fram på onsdag, har EU påtatt seg lederrollen i internasjonal klimapolitikk. I denne kommentaren gir Bellonas Aage Stangeland en kort oppsummering av ”energi- og klimapakken” fra Kommisjonen.

Energipakken som ble presentert denne uken skal redusere EUs CO2-utslipp med minst 20 prosent innen 2020 i forhold til utslippsnivået i 1990. Målene er ambisiøse og tiltakene fornuftige.

Satser på rensing

Kommisjonen satser også stort på CO2-håndtering, og går inn for å bygge 10-12 demonstrasjonsprosjekt for fangst og lagring av CO2. Dette skal bidra til å videreutvikle teknologien slik at alle kull- og gasskraftverk kan ta i bruk CO2-rensing innen 2020. En analyse Bellona har gjennomført viser at dette har et enormt potensial. Innen 2050 kan fangst og lagring av CO2 mer enn halvere europeiske CO2-utslipp.

Bellona er glad for at CO2-rensing står så sentralt i EUs nye energipolitikk. Dette er noe Bellona har jobbet for i en årrekke, blant annet i Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP). Dette er et forum av eksperter på CO2-rensing hvor målet er å etablere anbefalinger for hvordan CO2-rensing kan bli en realitet. EUs nye klimapolitikk er i stor grad basert på tekniske og juridiske anbefalinger fra denne teknologiplattformen.

Statlig støtte

Kommisjonen vil finansiere demonstrasjonsprosjektene for CO2 gjennom en kombinasjon av bidrag fra nasjonalstatene og investeringer fra industrien. Det betyr at statlig støtte til

CO2-håndtering på Mongstad ikke vil bli noe problem, slik som norske myndigheter tidligere har fryktet. Det blir snarere tvert imot. EU oppfordrer nå til statlig støtte til demonstrasjonsprosjekter for CO2-håndtering.

Bindende for Norge

EUs energipakke er EØS-relevant, og dermed vil direktivene bli bindende også for Norge. EUs satsing setter det norske klimaforliket i skyggen. Klimaforliket har ikke form av lov, og det inneholder få virkemidler. Dersom Kommisjonens forslag blir vedtatt, vil vi få et bindende tak på det totale CO2-utslipp. Det er EU som her er klimalokomotivet, og nå må Norge sørge for å ikke bli stående igjen på perrongen.

Denne kommentaren ble trykket i Aftenposten fredag 25. januar 2008.

Aage Stangeland er dr. scient i materialteknologi og rådgiver i Bellonas energiavdeling. Han er en av Bellonas representanter i Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP).