Nyheter

Nye klimaforslag i EU

Bygningen som huser Europakommisjonen i Brussel
(Foto: Wikimedia)

Publiseringsdato: 22. januar, 2008

I morgen, 23. januar, legger Europakommisjonen frem en pakke med ulike forslag til hvordan EU skal innfri sine klimamålsetninger. Bellona har bidratt med rådgivning til forslagene som gjelder CO2-håndtering, og er fornøyd med resultatet.

I energi- og klimapakken som Kommisjonen legger fram i morgen står en melding om CO2-håndtering sentralt. Denne meldingen handler om hvordan man kan stimulere bygging av demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering.

Kommisjonen er utålmodig og ønsker i utgangspunktet alle bidrag velkomne for å få på plass rundt 12 fullskala demonstrasjonsanlegg innen 2015.

Bellona med som rådgiver

I flere år har Bellona bidratt til EUs energi- og klimapolitikk gjennom sin rolle i den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP). Forkortelsen ZEP står for The European Technology Platform on Zero Emission Fossil Fuel Power Plants. Som navnet tilsier er ZEPs målsetning null utslipp fra fossilt fyrte kraftverk, men ZEP forholder seg også til utslipp fra tungindustri, raffinerier og produksjon av biobrensel.

ZEP er et forum med mer enn 200 europeiske eksperter på fangst og lagring av CO2, og hensikten med forumet er at det skal komme med anbefalinger til Europakommisjonen for hvordan CO2-håndtering kan settes ut i live.

– Føler vi har bidratt

Bellona-leder Frederic Hauge er viseformann i ZEP, og han er fornøyd med at Kommisjonen har lagt så stor vekt på anbefalingene fra denne teknologiplattformen:

– Bellona har jobbet hardt for å fremme CO2-håndtering i Europa, og i dag føler vi at vi har bidratt til den energi- og klimapakka Kommisjonen legger fram. Vi har spesielt vært opptatt av å vise at 10-12 fullskala demonstrasjonsanlegg må og kan bygges innen 2015, og nå ser vi at Kommisjonen vil legge til rette for det, sier Hauge.

Bellona har tidligere publisert en studie som viser at CO2-håndtering kan fjerne mer enn halvparten av EUs CO2-utslipp, og disse beregningene fra Bellona brukes av ZEP.

Finaniseringsmuligheter

Kommisjonen legger fram en rekke finansieringsmuligheter for demonstrasjonsanleggene for CO2-håndtering.

– Meldingen viser at det finnes flere finansieringsmuligheter. Statsstøtte er bare én finansieringskilde Kommisjonen sier den vil ønske velkommen. Andre finansieringsmuligeter er auksjonering av kvoter, nasjonale støtteordninger og investeringer fra industrien, sier Hauge og legger til:

– Nå må landene raskt få på plass rammebetingelser som gjør bygging av anleggene mulig, sier Hauge.

Foreløpig ikke obligatorisk

Bellona mener Kommisjonen burde satt en dato for å vurdere innføring av obligatorisk CO2-håndtering for nye kraftverk. I stedet sier meldingen at ”jo lenger tid det tar før kraftindustrien omfavner CO2-håndteringsteknologien, dess mer vil myndighetene bli tvunget til å vurdere obligatorisk CO2-håndtering som den eneste utvei.”

– Vi hadde selvsagt håpet at Kommisjonen ville være mer konkret med hensyn til obligatorisk CO2-håndtering for nye kraftverk, men det er i det minste positivt at Kommisjonen bruker denne muligheten som et ris bak speilet for å få industrien mer på banen, påpeker Hauge.

Hard kamp

For Bellona har det ikke vært noen selvfølge at EU skulle gå så klart inn for CO2-håndtering. Styreleder for Bellona Europa, Paal Frisvold, er veldig fornøyd med Kommisjonens forslag.

– Det har vært mange krefter som har jobbet for å slippe CO2-håndtering, blant annet aktører i den europeiske kraftindustrien. Derfor er det en seier for oss å se at vår deltakelse i debatten har påvirket Kommisjonens planer, sier Frisvold.

Nå skal meldingen fra Kommisjonen behandles av EUs beslutningsorganer, det vil si Europaparlamentet og ministerrådet.

– Norske politikere sitter ikke rundt bordet her i Brussel. Da blir det ekstra viktig for Bellona å fortsette å delta i disse diskusjonene, og jobbe for at fangst og lagring av CO2 kan bli en realitet, sier Frisvold.

For ytterligere kommentarer til EUs energi- og klimapakke, kontakt Paal Frisvold i Bellona Europa på telefon + 32 (26) 48 31 22.