Nyheter

Bruk EØS-kontingent på CO2-rensing

José Manuel Barosso og Jonas Gahr Støre
(Foto: Håvard Lundberg/Bellona)

Publiseringsdato: 28. februar, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Frederic Hauge oppfordrer utenriksminister Jonas Gahr Støre til å bruke Norges EØS-kontingent på CO2-fangst og lagring i EU.

Bellona-leder Hauge kom med forslaget under årets Europakonferanse i Oslo, der klima og energi var temaet.

Støre positiv

Gjennom EØS-avtalen betaler Norge 10 mrd. kroner til nye medlemsstater i EU. Denne summen skal reforhandles i 2009, og kommer sannsynligvis til å øke.

Hauge mener disse pengene bør brukes på fangst og lagring av CO2:

– Norge kan få stor sympati og anerkjennelse om EØS-midlene ble brukt på fangst og lagring av CO2, sa Hauge.

Utspillet ble mottatt positivt av utenriksminister Jonas Gahr Støre, som mente det var en spennende idé. Støre holdt sammen med EU-kommisjonens president, José Manuel Barosso, innlegg før paneldebatten, der Bellonas Frederic Hauge var en av deltakerne.

Penger til Polen

Halvparten av pengene fra EØS-kontingent går til Polen. Bellona mener pengene burde gå til å finansiere et demonstrasjonsprosjekt for CO2-fangst og lagring i nettopp dette landet.

– Om disse midlene blir brukt på denne type anlegg, er det mulig å realisere flere prosjekter i Polen, sier Hauge.

Europas største utfordring

Polen er Europas største utfordring i klimasammenheng. 95 prosent av strømproduksjonen kommer fra kullkraftverk og landet har fått krav om store utslippskutt. Derfor har interessen for fangst og lagring økt betraktelig de siste årene.

Dessuten er de geologiske forholdene i Polen er perfekt for utstrakt bruk av fangst og lagring av CO2.

– Norge kunne fått seg en evig alliert i Polen. Det er et land med mye kull og de er nødt til å kutte mye, sier Hauge.

Passiv rolle

Tidligere har Norge hatt en passiv rolle i EØS-forhandlingene, og ventet til alle EU-statene og kommisjonen har bestemt seg for hvor mye Norge burde betale. Hauge mener Norge må være mer offensiv og foreslå konkrete prosjekter som pengene kan brukes på.

Frederic Hauge Frederic Hauge Credit: Dag Thorenfeldt

– Om vi ikke har et forslag til hva pengene burde brukes på får vi liten styring på hvordan disse midlene brukes, sier Hauge.

Europakonferansen arrangeres av Utenriksdepartementet i samarbeid med Europakommisjonens delegasjon.