Nyheter

Norge vil bli bedre enn EU

Statsekretær i olje- og energidepartementet Guri Størvold (SP).
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 7. mars, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

På Bellonas seminar om EUs nye klimapakke sa statssekretær Guri Størvold at Norge skulle gå lengre enn EU på fornybar energi, men hun ville ikke komme med noen konkrete mål.

Bellona arrangerte i dag et EU-seminar i Oslo om den såkalte klimapakken som Europakommisjonen har foreslått.

I klimapakken ligger det flere direktiv, blant annet direktivet om fornybar energi som vil forplikte medlemslandene til å øke EUs samlede andel av fornybar energi fra 8,5 til 20 prosent innen 2020. Fordi direktivet er EØS-relevant vil også dette gjelde for Norge.

Kjærlighetserklæring

– Vi er glad for den offensive målsetningen fra EU på dette området, sa Størvold under sitt innlegg og gjentok i så måte Åslaug Hagas tidligere hyllest av EU denne uka.

Størvold gikk så langt som å komme med en kjærlighetserklæring til Europakommisjonens forslag.

– Det er ikke ofte man hører det, men jeg tror man kan komme til å høre flere kjærlighetserklæringer fra Senterpartiet om EUs klimapolitikk framover, sa hun til forsamlingen.

Nye målsetninger

Økningen av fornybar energi vil være fordelt på de forskjellige medlemslandene, med et tak på 50 prosent fornybar energi innen 2020. Det er enda usikkert hvor stor økningen må være i Norge, men for land som Norge kan sammenligne seg med ligger dette på rundt 10 til 12 prosent fra 2005-nivå.

På grunn av den norske vannkraften er Norges fornybare andel ifølge EUs regnemåte allerede på 60 prosent. EU har ikke regnet med det fossile energiforbruket på norsk sokkel. Slik sett har Norge allerede overoppfylt EUs fornybare direktiv, men Størvold understreket at dette ikke ville senke det norske ambisjonsnivået.

– Dette skal ikke legge noe bånd på oss, selv om EU har satt denne type begrensninger for seg selv, sa hun.

Bellona har regnet ut at en prosentøkning på 10 til 12 prosent vil bety at Norge må produsere rundt 30 nye TWh fra fornybar energi innen 2020. I dag har Stortinget et samlet mål om 30 TWh fra fornybar energi og energieffektivisering innen 2016.

Utdatert mål

Størvold erkjente at Stortingets mål fra 2006 allerede er litt utdatert, men ville ikke komme med noen nye konkrete målsetninger. Bortsett fra at det ville være høyere enn det EU- direktivet ville pålegge Norge.

– Målsetningen er å produsere mer fornybar energi enn det vi blir forpliktet til gjennom direktivet. Målet vi kommer fram til vil være relativt høyt og ambisiøst, men vi har ikke konkludert enda, sa Størvold.

– Vindkraft nu!

Norge er nå inne i forhandlinger med Sverige om et felles sertifikatmarked. Klimaforliket har gitt regjeringa en frist for å komme fram til et resultat innen juni i år. Om forhandlingene lykkes vil et felles markes først være på plass i 2010.

Størvold avblåste likevel vindkraftpausen på seminaret og understreket at regjeringen ønsker mer vindkraft.

– Vi skal ha i gang bygging av vindkraft nu!, sa hun.

I påvente av forhandlingene med Sverige, må derfor regjeringen ty til økt investeringsstøtte til vindkraftprosjekt gjennom Enova. Bellona har tidligere regnet ut at regjeringen må bruke to millarder kroner mer på ny fornybar energi hvert år, for å komme på nivå med satsingen i Sverige.