Nyheter

ESA-ja til Mongstad

Publiseringsdato: 17. juli, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

I går kom klarsignalet for statstøtte til testsenteret på Mongstad. – Denne avgjørelsen må legges til grunn når ESA skal vurdere Kårstø-prosjektet, sier Paal Frisvold leder for Bellona Europa.

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) kom i går med avgjørelsen som tillater opp til 80 prosent statstøtte til testsenteret på Mongstad. Det planlagte testsenteret på Mongstad vil kun rense 100 000 tonn CO2, for så å slippe klimagassene ut til atomsfæren igjen. Ifølge regjeringen ville lagring av klimagassene medføre for store kostnader.

Formålet med testsenteret er å utvikle og teste ny CO2-håndteringsteknologi. Fullskala CO2-håndtering kommer først på plass i 2014, fem år etter planlagt oppstart med årlige utslipp på omlag 900 000 tonn CO2.

– Dette er en avgjørelse vi har forventet oss. Vi er glade for at ESA har tatt de politiske signalene fra Kommisjonen og EU generelt, sier Paal Frisvold, leder for Bellona Europa.

Ikke konkurransevridende

Avgjørelsen slår fast at statstøtten ikke vil være konkurransevridende, men at den er avgjørende for prosjektet. Testsenteret vil bidra til å fremme forskning og utvikling av CO2-håndtering som vil komme hele Europa til nytte.

– Avgjørelsen sender et klart og viktig signal til alle land i EU om at statlig støtte til slike prosjekter ikke bare er lovlig, men velkomment, sier Frisvold.

Skaper presedens

Bellona forventer nå at ESA vil legge de samme argumentene til grunn for å godkjenne statsstøtten til renseanlegget til gasskraftverket på Kårstø. I Soria Moria erklæringen lovet den rødgrønne regjeringen full rensing av Kårstø innen 2009, men dette vil tidligst kunne komme på plass i slutten av 2011.

CO2-håndteringsanlegget på Kårstø vil gi viktige industrielle og teknologiske erfaringer enda tidligere enn Mongstad-prosjektet, samtidig som det vil teste andre teknologiske løsninger. Bellona ser tydelige tegn på at ESA vil vurdere Kårstø-prosjektet annerledes enn testsenteret på Mongstad, da ESA mener det er snakk om støtte til drift.

– Bellona vil ikke kunne akseptere en negativ avgjørelse for Kårstø-prosjektet, og vil i et slikt tilfelle vurdere å ta ESA til EFTA-domstolen, sier Frisvold.

bodytextimage_Paal_bredde.JPG Photo: (Foto: Tone Foss Aspevoll)