Nyheter

Finansiering må komme på plass

Aage Stangeland og Eivind Hoff fra Bellona under møtet.
(Foto: Håvard Lundberg/Bellona)

Publiseringsdato: 10. juli, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

20 juni arrangerte Bellona et møte for å diskutere finansieringen av CO2-håndteringsanlegg i Europa. Det er enda uklart hvordan dette skal gjøres.

Bellona er en del av teknologiplattformen Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP) som består av over 200 eksperter fra hele Europa. ZEP kommer med anbefalinger til EU-kommisjonen angående CO2-håndtering. Bellona arrangerer jevnlig såkalte skyggegruppemøter for å spre informasjon om hva som skjer i EU på området.

ZEP har foreslått at 10-12 testanlegg for CO2-håndtering skal bygges i Europa. EU-kommisjonen har støttet forslaget, og nå er det store spørsmålet hvordan disse anleggene skal finansieres.

– Det er 16 måneder siden EUs ledere sa at man skulle satse på CO2-håndtering. Ingenting har skjedd på finansiering siden da, sa Eivind Hoff i Bellona under seminaret.

Økonomiske insentiver

Diskusjonen i EU går nå på hvordan man skal finansiere CO2-håndtering, og dette var også hovedtema på Bellonas møte. Rundt 25 aktører fra næringsliv, forskningsmiljø og myndigheter deltok i livlige diskusjoner for å kartlegge de beste finansieringsmodellene.

EUs målsetning er å først bygge 10 til 12 demonstrasjonsanlegg for fangst og lagring av CO2 slik at erfaringer fra disse anleggene kan bidra til å redusere kostnadene for CO2-håndtering betraktelig. Dette vil igjen danne grunnlag for et kommersielt market for CO2-håndtering i 2020.

Demonstrasjonsprosjektene vil bli dyre da dette er anlegg som ikke er bygget før. Konklusjonene fra møtet tyder på at myndighetene må spille en sentral rolle både ved å bidra med økonomisk støtte samt å ta deler av den risikoen som bygging av slike anlegg medfører. Uten slik støtte fra myndigheter vil det bli vanskelig å få industrielle aktører til å foreta nødvendige investeringer.

bodytextimage_DSC_0007-1..jpg Photo: (Foto: Håvard Lundberg/Bellona)

Kommersielt marked

Fra 2020 kan det fort bli en realitet med fangst og lagring av CO2 fra alle kull- og gasskraftverk i Europa. Møtedeltagerne mente et slik kommersielt marked må reguleres gjennom EUs system for handel av CO2-kvoter. Dersom det gis CO2 kvoter til anlegg med fangst og lagring av CO2, kan den verdien som ligger i slike kvoter være det insentivet som skal til for at industrien velger å bygge kraftverk med CO2 rensing.

– Dette møtet har gitt oss mange gode og nyttige innspill på hvordan CO2-håndtering kan finansieres, og vi vil nå kunne bidra sterkere i Brussel i vårt arbeid med å fremme fangst og lagring av CO2, sa Aage Stangeland, energirådgiver i Bellona.

Veien framover

I EU er man nå ferdig med utredningsfasen. Neste fase er å etablere regelverk slik at CO2-håndtering blir lovlig. I EU er det foreslått et direktiv for CO2-lagring og dette skal behandles i EU-rådet og EU-parlamentet til høsten. Siden det skal velges nytt EU-parlament neste år, er det viktig å få regelverk om CO2-håndtering på plass i år.