Nyheter

Finansiering må komme på plass

Publiseringsdato: 10. juli, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Bellona er en del av teknologiplattformen Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP) som består av over 200 eksperter fra hele Europa. ZEP kommer med anbefalinger til EU-kommisjonen angående CO2-håndtering. Bellona arrangerer jevnlig såkalte skyggegruppemøter for å spre informasjon om hva som skjer i EU på området.

ZEP har foreslått at 10-12 testanlegg for CO2-håndtering skal bygges i Europa. EU-kommisjonen har støttet forslaget, og nå er det store spørsmålet hvordan disse anleggene skal finansieres.

– Det er 16 måneder siden EUs ledere sa at man skulle satse på CO2-håndtering. Ingenting har skjedd på finansiering siden da, sa Eivind Hoff i Bellona under seminaret.

Økonomiske insentiver

Diskusjonen i EU går nå på hvordan man skal finansiere CO2-håndtering, og dette var også hovedtema på Bellonas møte. Rundt 25 aktører fra næringsliv, forskningsmiljø og myndigheter deltok i livlige diskusjoner for å kartlegge de beste finansieringsmodellene.

EUs målsetning er å først bygge 10 til 12 demonstrasjonsanlegg for fangst og lagring av CO2 slik at erfaringer fra disse anleggene kan bidra til å redusere kostnadene for CO2-håndtering betraktelig. Dette vil igjen danne grunnlag for et kommersielt market for CO2-håndtering i 2020.

Demonstrasjonsprosjektene vil bli dyre da dette er anlegg som ikke er bygget før. Konklusjonene fra møtet tyder på at myndighetene må spille en sentral rolle både ved å bidra med økonomisk støtte samt å ta deler av den risikoen som bygging av slike anlegg medfører. Uten slik støtte fra myndigheter vil det bli vanskelig å få industrielle aktører til å foreta nødvendige investeringer.

ingressimage_obama_campaign.jpg Photo: Whitehouse.gov

Kommersielt marked

Fra 2020 kan det fort bli en realitet med fangst og lagring av CO2 fra alle kull- og gasskraftverk i Europa. Møtedeltagerne mente et slik kommersielt marked må reguleres gjennom EUs system for handel av CO2-kvoter. Dersom det gis CO2 kvoter til anlegg med fangst og lagring av CO2, kan den verdien som ligger i slike kvoter være det insentivet som skal til for at industrien velger å bygge kraftverk med CO2 rensing.

– Dette møtet har gitt oss mange gode og nyttige innspill på hvordan CO2-håndtering kan finansieres, og vi vil nå kunne bidra sterkere i Brussel i vårt arbeid med å fremme fangst og lagring av CO2, sa Aage Stangeland, energirådgiver i Bellona.

Veien framover

I EU er man nå ferdig med utredningsfasen. Neste fase er å etablere regelverk slik at CO2-håndtering blir lovlig. I EU er det foreslått et direktiv for CO2-lagring og dette skal behandles i EU-rådet og EU-parlamentet til høsten. Siden det skal velges nytt EU-parlament neste år, er det viktig å få regelverk om CO2-håndtering på plass i år.