Nyheter

Lobbysommer for Bellona i Brussel

Europaparlamentet i Strasbourg EU

Publiseringsdato: 31. juli, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Mens Norge praktisk talt er stengt i sommervarmen, driver Bellona Europa med diplomatisk skytteltrafikk mellom EUs beslutningsorganer i Brussel.

I går dro Eivind Hoff fra Bellona Europa til Paris hvor han satt i møte med kabinettet til Frankrikes energi- miljø- og transportminister Jean-Louis Borloo, en av president Nicholas Sarkozys mest betrodde statsråder.

Hektisk

Bellonas Frederic Hauge er viseformann i EUs teknologiplattform for CO2-håndtering (ZEP), og det er i forbindelse med dette arbeidet at Bellona nå driver hektisk lobbyvirksomhet.

Frankrike har for tiden formannskapet i EUs ministerråd, og akkurat nå forhandler Ministerrådet og Europaparlamentet om et kompromiss rundt EUs klima- og energipakke.

Bellona Europa har over tid opparbeidet et nært samarbeid med det franske energidepartementet, og Bellona jobber nå for å finne løsninger på hvordan ti til tolv demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering i Europa kan finansieres.

Kritisk

Detaljene i det svært omfattende regelverket rundt EUs klima- og energipakke meisles ut i disse dager.

– Vanligvis går man to runder mellom Parlamentet og Ministerrådet, men på grunn av at dette er de siste året i Parlamentets valgperiode og at den nåværende EU-kommisjonen går av neste sommer, har man ikke anledning til å gå mer enn en runde, sier Eivind Hoff.

– Derfor er det så kritisk at man kommer til en løsning i det franske formannskapet. Man må bli enig nå på grunn av tidsfrister for oversettelser og komitédiskusjoner. Alle kompromissene vil bli stemt over i løpet av denne høsten.

Kompromiss

– Lovene i EU vedtas i samarbeid mellom Europaparlamentet og Ministerrådet, og derfor må disse to organene komme fram til et kompromiss, sier Hoff.

– Siden Ministerrådet består av hvert lands regjeringsmedlemmer, altså de som faktisk må implementere alle de nye direktivene, er det ofte mye vanskeligere å få med seg dem på drastiske miljøtiltak. Europaparlamentet består av egne folkevalgte EU-parlamentarikere fra hvert land, og er ofte langt mer ambisiøse og innstilte på å lage helt ny lovgivning, disse har dermed et litt annet utgangspunkt, forklarer Hoff.

Kjepp og gulrot

Sammen med blant annet Climate Change Capital, Alstom, Vattenfall og Shell inngår Bellona i en CCS-leadership-gruppe, som består av de mest aktive medlemmene fra ZEP. De jobber nå for å få innført både kjepp og gulrot som virkemidler for å komme i mål med EUs satsing på CO2-håndtering:

bodytextimage_Eivind-cut.jpg Photo: (Foto: Bellona)

– Vi trenger begge virkemidler: Det må både finnes økonomiske incentiver for å sette i gang med CO2-håndtering, og det må settes en grense for hvor høye CO2-utslipp man kan ha per produsert kilowatt time med strøm (KWh). Dette vil i praksis bety at CO2-håndtering blir lovpålagt alle nye kraftverk i Europa fra 2016 sier Hoff.

Vil ha med Norge

Norge er et av landene som har kommet lengst med CO2-håndteringsteknologi, allikevel mener Bellona at Norge kunne ha gjort mye mer:

– Jens Stoltenberg sendte et brev om CO2-håndtering til EU-kommisjonens president Jose Manuel Barosso tidligere i sommer. Men der stod det virkelig ingenting, det var bare skryting av hva Norge hadde fått til, og ingen konkrete forslag til hvordan man kan komme seg videre, sier Hoff.

– Det er flere her i Brüssel som er enige om at dersom Norge kunne gått ut og aktivt støttet en grense for hvor mange gram CO2 som kan slippes ut per produserte KWh, så kunne det ha vært et svært positivt bidrag.