Nyheter

Luftfart inkluderes i EUs kvotesystem

(Foto: Sxc.hu)

Publiseringsdato: 11. juli, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Europaparlamentet vedtok denne uken å ta inn luftfart i EUs klimakvotesystem. Fra 2012 vil klimagassutslipp fra samtlige flyreiser i EU bli inkludert i kvotesystemet.

Vedtaket innebærer alle flyvninger til, fra og innen EU og vil gjelde for alle flyselskap uavhengig av nasjonalitet.

– Dette kompromisset kunne vært strengere, men det viktigste er at luftfarten nå blir underlagt de samme prinsipper som andre næringer, sier Eivind Hoff i Bellona.

3 prosent reduksjon

Målet er å redusere klimagassutslippene med med 3 prosent innen 2012. 2012 er siste året i andre fase av EUs kvotesystem (ETS), som går fra 2008-2012. Reduksjonsmålet for luftfarten i neste fase av kvotesystemet ligger foreløpig på 5 prosent, men dette vil muligens bli endret på et senere tidspunkt.

Prognoser spår nemlig at flytrafikken vil fordobles fram mot 2020. I dag står flytrafikken for tre prosent av EUs samlede CO2-utslipp. Dersom EU skal klare å oppnå sine klimamål om 20 prosent reduksjon innen 2020 er det åpenbart at utslippene fra denne sektoren må reduseres ytterligere.

Flyselskaper i harnisk

Til tross for det relativt lave reduksjonsmålet ble vedtaket mottatt med store protester fra en rekke flyselskap. Ifølge en talsmann for det tyske flyselskapet Lufthansa virker klimakvotesystemet mot sin hensikt og vil koste selskapet hundrevis av millioner euro for hvert år fra 2012.

Bellona har derimot ingen forståelse for flyindustriens innvendinger mot å bli inkludert i kvotesystemet:

bodytextimage_Eivind-cut.jpg Photo: (Foto: Bellona)

– Denne reduksjonen er på linje med hva andre næringer i kvotesystemet må belage seg på. Utslippene fra luftfart har økt dramatisk som en følge av økt trafikk de siste årene, noe som vitner om en levedyktig sektor som må være rede til å betale for forurensningen den forårsaker, sier Eivind Hoff i Bellona.

– Faktisk vil luftfarten betale mindre enn den burde, fordi utslipp høyt oppe i atmosfæren har større klimaeffekt enn utslipp på bakken. Dette tar ikke kompromisset hensyn til, sier han.

Inkonsekvent politikk

Til tross for at denne sektoren alene står for tre prosent av EUs samlede CO2-utslipp har den fram til nå ikke vært underlagt noen restriksjoner. Bellona mener derfor det er på høy tid at næringen nå må betale for sine utslipp.

– Det at vår mest forurensende transportform har vært unntatt fra forurenser-betaler prinsippet, og spesielt fra drivstoffavgifter, har vært et av de grelleste eksemplene på inkonsistens i europeisk klimapolitikk, sier Hoff.