Nyheter

Greenpeace snur om C02-håndtering

Publiseringsdato: 28. august, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Greenpeace går nå inn for at det ikke skal kunne bygges nye kullkraftverk uten CO2-håndtering. – En veldig positiv nyhet, sier Paal Frisvold i Bellona Europa.

Greenpeace har tidligere gått hardt ut mot CO2-håndtering som en løsning på klimaproblemene. Nå har imidlertid Greenpeace kommet med en felles pressemelding sammen med WWF, Friends of the Earth og RSPB hvor de går inn for at alle nye kullkraftverk i Storbritannia må ha CO2-håndtering.

Gledelig

– Denne gledelige utviklingen kan vise seg å være viktig i den pågående diskusjonen rundt om i sentrale EU-land som Polen, Tyskland, Danmark – hvor regjeringene ikke enda har tatt klare standpunkter i hvordan vi skal få på plass CO2-håndtering i Europa og resten av verden. Diskusjonen i Europaparlamentet og EUs ministerråd vil også være lydhøre for Greenpeace sin nye holdning, sier Paal Frisvold, styreleder i Bellona Europa.

– Greenpeace har vært veldig kritiske til CO2-håndtering, og har pekt på mange relevante perspektiver. De har reist flere viktige spørsmål angående lagringssikkerhet og teknologivalg, og nå er vi glad for at de endelig har tatt et klart standpunkt om at CO2-håndtering er nødvendig, sier Frisvold.

Obligatorisk innføring

Greenpeace understreker i sin pressemelding at fokuset må ligge på fornybar energi og energieffektivisering, men at det ikke kan bygges nye kullkraftverk uten CO2-håndtering, og at både nye og eksisterende kullkraftverk må ha en emission standard performance på maksimalt 350 gram CO2 per kilowatt-time (KWh) produsert strøm.

Dette er i praksis identisk med obligatorisk innføring av CO2-håndtering.

bodytextimage_DSC_1385.JPG Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Bellona-scenario

– I Bellona-scenariet som ble presentert i sommer, understrekes det at fornybar energi og energieffektivisering er de viktigste våpnene i kampen mot klimaendringene, sier Frisvold.

– Men alle beregninger viser at vi også er nødt til å ta i bruk CO2-håndtering av fossile brennstoffer dersom vi skal klare å nå målet om 85 prosents utslippskutt innen 2050, slik FNs klimapanel sier at er nødvendig for å unngå de verste klimaendringene.

Bellona-scenariet viser hvilke teknologier som må benyttes for å nå målet om 85 prosents utslippskutt innen 2050.

Nødvendig kriseløsning

– CO2-håndtering er en helt nødvendig kriseløsning, og derfor er vi svært glad for at Greenpeace nå er på linje med oss også i dette spørsmålet, sier Frisvold.